Miljø, energi og klima i fokus i rammeavtale med Jernbanedirektoratet

Published: 07-12-2017

NIRAS Norge har vunnet sin første rammeavtale med Jernbanedirektoratet og skal de neste 2 årene bistå direktoratet med blant annet konsekvensutredninger (VVM), klimagassregnskap og utslipp, livsløpsanalyser, energibetraktninger, støy, flomberegninger og utredninger knyttet til mikroplast.
Direktoratets rolle er å sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet.  

- Infrastruktur er et strategisk satsningsområde i Norge med et stort potensiale og et voksende marked. Ved å være en del av denne rammeavtalen har NIRAS blitt en av de sentrale aktørene på rådgivingsmarkedet i Norge når deg gjelder miljø og infrastruktur. Den gode relasjonen som er bygget på tvers av landegrensene gjør at NIRAS kan sy sammen tverrfaglige team som både er konkurransedyktige og meget faglig sterke, sier Eivind Bøe, avdelingsleder for Miljø- og Vann- og avløpsavdelingen.

Hard konkurranse
Det var totalt 16 tilbydere på oppgaven. Etter forhandlinger og revidert tilbud var NIRAS en av de 7 rådgivere som Jernbanedirektoratet inngikk avtale med.

- Vi har et godt tilbudsteam og en god tilbudsprosess i Norge, og i forhandlingsmøtet med Jernbanedirektoratet fikk NIRAS full score på utforming av tilbudet, sier Eivind.
- Flere og flere oppdragsgivere fokuserer på gode og oversiktlige tilbud, og jeg tror dette, sammen med riktige ressurser og spissede referanseprosjekter, var avgjørende i denne konkurransen.

Alle avrop som kommer på rammeavtalen blir kjørt med minikonkurranser.

© NIRAS - Bachetomta næringspark - Lierstranda - 3400 LIER og ipark Innovasjonspark Stavanger - Prof. Olav Hanssens vei 7a - 4021 Stavanger

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter

Vi bruker cookies for å sikre at du får best mulig opplevelse på nettstedet vår. LES MER OK!