Seniorrådgiver for miljø i Oslo

NIRAS er et internasjonalt, tverrfaglig konsulentselskap med 2100 ansatte fordelt på kontorer i Europa, Asia og Afrika. Den norske delen av NIRAS er i stor utvikling og vi har for tiden kontorer i Oslo, Drammen og Stavanger. Våre verdier «vi lytter, vi lærer og vi leverer» er ikke noe vi bare sier, men måten vi arbeider på!
NIRAS tilbyr ingeniørarbeid, planlegging, prosjektstyring og andre tjenester innen alle aspekter av bygg. Vi retter oss mot tradisjonelle byggeprosjekter som jernbane og havneanlegg, komplekse bygg som store sykehus, samt prosjekter innen miljø, klima/energi og utviklingsbistand. De fleste av våre ansatte er høyt utdannede spesialister, blant annet ingeniører, antropologer, økonomer, arkitekter og ledelseskonsulenter.

Stillingsbeskrivelse

NIRAS Norge har etablert seg med kontorer i Drammen, Oslo og Stavanger, og vi har en voksende kundeportefølje innenfor privat og offentlig sektor. Vi har mange nye og spennende prosjekter på gang, og ønsker derfor en målrettet og engasjert miljørådgiver i vårt team i Oslo. Oppgavene du vil møte hos oss er faglig utfordrende og vil kreve innovativ tenkning. NIRAS Norge har blant annet som de første i Norge designet, prosjektert, bygget og driftet en rekke renseanlegg for PFOS-forurenset grunnvann. Vår kompetanse dekker de fleste miljøområder, med spesialister innenfor grunn- og grunnvannsforurensning, forurensning knyttet til utslipp fra industri, miljøsanering og utslippstillatelser og oppfølging av tillatelser for industri. Hos Niras Norge blir du en del av den internasjonale forretningsenheten til NIRAS, med over 300 medarbeidere innenfor miljøområdet. Til daglig vil du sitte i miljøteamet i Oslo med 4 ansatte, men med faglig utveksling av kompetanse og prosjekter med kollegaer på Stavanger- og Drammenskontoret, så vel som ved våre avdelinger i Danmark og Sverige.

Kompetansekrav

  • Du har en høyere miljørelatert utdannelse.
  • Du har 5-10 års arbeidserfaring som miljørådgiver. 
  • Du er en åpen og utadvendt person.
  • Du besitter en sterk miljøfaglig kompetanse. 
  • Du har erfaring med prosjektarbeid, prosjektledelse og kundekontakt. 
  • Du har et brennende ønske om å være med i utviklingen av miljøavdelingen i NIRAS Norge. 
  • Du har gode samarbeidsevner, et godt humør og vil tilføye teamet mange gode ideer.  

Personlige egenskaper

Vi har behov for en erfaren miljørådgiver med evnen til å tenke nytt. Du brenner for å finne nye løsninger på en gitt problemstilling og kan jobbe godt både selvstendig og i team.

Hva vi kan tilby deg

NIRAS Norge understøtter tverrfaglig samarbeid med fokus på kunden. Derfor består våre forretningsenheter av høyt spesialiserte medarbeidere med meget forskjellig bakgrunn. Vi setter sammen våre prosjektgrupper på tvers av geografi og stiller alltid med størst faglig tyngde. Kundene og markedet er tenkt inn i vår organisasjon. Det gjør at vi alltid har fingeren på pulsen!

Med utgangspunkt i “The next generation consultancy - building future societies” bygger vi selskapet videre i Norge. Vi tar utgangspunkt i dagens måte å bygge organisasjon, og bygger kultur for fremtiden. Der de andre må bruke tid på omstilling, ligger vi allerede i front. Miljø, bærekraft, digitalisering og slanke prosesser er utgangspunktet vårt.

Vi har et velfungerende, uformelt og utviklende arbeidsmiljø, hvor vi legger vekt på lagånd, åpenhet, riktig og ærlig kommunikasjon. Vi tilbyr deg en utfordrende jobb med gode ansettelsesforhold, inkl. gode pensjonsavtaler, personalforsikring og et fleksibelt valg av personalgoder.

Kontaktperson:

Vil du vite mer om jobben og NIRAS er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Janne Aas-Jakobsen, på telefon 90206307
eller e-post: recruitment.norway@niras.com.

Søknaden med CV og eventuelle referanser sendes løpende til: recruitment.norway@niras.com.

NIRAS is one of the largest engineering consultancies in Denmark, with competences in a wide range of disciplines. Our 1400 employees deliver consultancy services in the following areas: building, public utilities, environment, climate and energy, infrastructure, planning and ecomomics. NIRAS has 14 offices in Denmark; daughter-companies in 10 countries; and departments in Poland, Estonia, Finland, Sweden, and the Ukraine.