Hva vi tilbyr i NIRAS

NIRAS, som i Norge i dag har kontorer på Bryn, Skøyen og Ammerud i Oslo, samt i Drammen og Stavanger, er et skandinavisk konsulentfirma med 38 kontorer i 26 land i Europa, Asia og Afrika. NIRAS har spesialistkompetanse innen ingeniøroppgaver og profesjonelle tjenester, og hovedkontoret ligger i Danmark.

Bygge- og Prosjektledelse

Vi tilrettelegger for optimale rammer for godt byggverk. Bygninger er til for og designet av mennesker. Vi skaper sunne hus og velfungerende bygninger, og yter rådgivning og løsninger som skaper verdier for kundene våre.

Infrastruktur

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med prosjekter innen geoteknikk, lufthavner, broer, kyst- og havneanlegg, baner, trafikk og vei. Står du overfor utfordringer som krever dyp innsikt i ett eller flere fagområder i ditt anleggsprosjekt, hjelper våre spesialister deg å gjennomføre prosjektet.

Miljø

Innen miljø kreves ofte samarbeid på tvers av mange fagområder for å finne de beste løsningene. NIRAS’ rådgivning innen miljøfeltet er basert på kunnskap, kompetanse og objektivitet – ikke meninger og forhåndsoppfatninger. Denne innfallsvinkelen har gitt NIRAS et profesjonelt omdømme vi er stolte av.

Oljeholdig avløpsvann

Promiteks driftsassistanse er NIRAS’ tilbud til virksomheter som omfattes av miljømessige krav til utledning av oljeholdig utslippsvann til offentlige kloakksystemer. De fleste av kundene våre kan spare penger på å la oss kontrollere oljeutskillerne og vurdere risikoen for lekkasje til avløpsvannet.

Forsyning

NIRAS’ har over 250 eksperter som tilbyr rådgivning om alt innen forsyningsområdet, enten det gjelder vannverk og drikkevannskvalitet eller distribusjon, renovering og hydraulisk modellering. Vi tilbyr også rådgivning innen fornybar energi, fjernvarme, natur- og biogass, symbioser og ressurser samt organisasjonsutvikling.

Utviklingsbistand

NIRAS er et av de største konsulentfirmaene i Europa innenfor utviklingsbistand. Vi har omtrent 200 fast ansatte, og et nettverk av over 14 000 eksperter, som jobber med internasjonal utviklingsbistand. NIRAS har over 40 års erfaring med utviklingsbistand.

GIS, geodata og automasjon

NIRAS dekker hele geodataverdikjeden, fra innsamling av data til løsninger. Kartproduksjon, dataprosessering og digitalisering er tjenester, som i samspill med våre løsninger innen web-, forsynings- og tele-GIS gjør NIRAS til en av de fremste aktørene på det skandinaviske kart- og GIS-markedet.

Energi

NIRAS’ allsidige eksperter gir råd om grønn, billig og sikker energiforsyning og effektiv utnyttelse av energikilder. Vi hjelper deg med å oppnå energi- og CO2-besparelser i verdensklasse, bærekraftig klima- og energiplanlegging ved bruk av ny teknologi samt effektiv utnyttelse av både tradisjonelle og grønne energikilder.

Analyse og planlegging
Med bred fagkompetanse innen analyse og planlegging kan NIRAS garantere bærekraftige løsninger. Vi analyserer bruker- og kundeadferd. Vi kan avdekke hva som skal til for å sikre at et prosjekt er økonomisk bærekraftig. Vi kan også sikre at byer, bygninger og infrastruktur utvikles med respekt for kulturarv og landskap.

Bygge- og Prosjektledelse

Miljø

Energi

Vann og avløp

Infrastruktur

Promitek oljeutskillerservice

Utviklingsbistand

Gis, geodata og automasjon

Analyse og planlegging

Follow us on LinkedIn

© NIRAS - Bachetomta næringspark - Lierstranda - 3400 LIER og ipark Innovasjonspark Stavanger - Prof. Olav Hanssens vei 7a - 4021 Stavanger

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter

Vi bruker cookies for å sikre at du får best mulig opplevelse på nettstedet vår. LES MER OK!