Field covered in snow with small water stream

Industrimiljø

Miljøregnskap og klimagassregnskap

Miljøstyring og miljøsertifisering

Woman drilling in red brick wall

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Du trenger å få utarbeidet en Miljøsaneringsbeskrivelse for rehabiliterings- og rivetiltak som berører mer enn 100 m2 BRA, eller vil generere mer enn 10 tonn avfall. NIRAS har kvalifisert personell til å gjøre dette.

Excavator digging mud

Miljøovervåking og miljøkontroll

Vi kan kartlegge, analysere og estimere kostnader for eventuelle løsninger for jord- og grunnvannsforurensning. Vi har lang erfaring med miljøovervåking og kontroll i vannmiljøer med fokus på kjemi og biologi.

Excavator working at field

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Two people in work gear standing in front of a van

Oljeutskillerservice

Driftskontroll for oljeutskillere med prøvetaking av avløpsvann.