Miljøovervåking og miljøkontroll

Excavator digging mud

Jordforurensning og grunnvannforurensning. Vi kan analysere, utvikle og sette pris på hva det koster. Vi har lang erfaring med miljøovervåking og kontroll i vannmiljøer med fokus på kjemi og biologi.

NIRAS har lang erfaring med miljøovervåkning og miljøkontroll i vannmiljøet. Ved starten av hvert prosjekt gjennomfører vi en konkret vurdering for å bestemme riktig metode som gir best kvalitet og mest kostnadseffektiv. NIRAS utvikler sitt eget utstyr slik at vi kan tilpasse måleinstrukmentet for det spesifikke prosjektet. En av våre tjenester er overvåkning basert på automatiske målestasjoner i kombinasjon med manuell prøvetaking. Vi følger alltid de norske retningslinjer og veileder knyttet til arbeider i vannmiljøet.