Renseanlegg for forurenset vann

Vann er grunnleggende for alt liv på jorda, og for at vi skal ha et sunt og bærekraftig samfunn er det viktig med gode vannkvaliteter. NIRAS har et faglig sterkt rådgivermiljø innen rensing av alle typer vann, og våre eksperter finner kostnadseffektive løsninger som er miljømessig forsvarlig.

NIRAS bidrar gjerne med:

  • Vi kommer gjerne og ser på eksisterende anlegg for å kartlegge nåværende situasjon, rutiner og forbedringsmuligheter.
  • Prøvetakingsprogram. Vi utarbeider prøvetakingsprogram som sikrer at nødvendige vannprøver blir tatt og analysert, og dette vil være viktig datagrunnlag for videre design av et optimalt renseanlegg.
  • Utslippssøknad. Vi utarbeider utslippssøknader til den aktuelle forurensningsmyndighet slik at kunden får en utslippstillatelse med konkrete utslippsgrenser å forholde seg til.
  • Designe renseanlegg. Basert på befaring, vannsammensetning og utslippsgrenser designer vi det optimale renseanlegg for å sikre at myndighetskravene overholdes.

NIRAS har spesielt lang erfaring med oljeutskillere, og vi har også spesialkompetanse når det gjelder vanskelig nedbrytbare stoffer som PFOS og andre PFAS-er. Vi har bygget opp fire renseanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen hvor vi renser ut PFAS-er fra grunnvannet, og disse anleggene har vi fulgt opp i fire år.

NIRAS har også designet og bygget flere anlegg for mer kompliserte utslipp hvor innhold av stabile oljeemuljsoner og tungmetaller er høyt. Dette blant annet ved fire industriutslipp i Drammen og ett på Oslo Lufthavn Gardermoen.