Nyhet

Skandinavisk graduate-program med internasjonalt utsyn

Et toårig opplæringsprogram for nyutdannede skandinaviske ingeniører innen infrastruktur, miljø og forsyning akselererer deltakernes karriere med et raskt voksende nettverk og internasjonal prosjekterfaring. I programmet vil personer veksle mellom opphold ved NIRAS’ avdelinger i Danmark, Sverige og Norge.

Nyhet

Nytt jernbaneprosjekt i Norge: Tiltak for godstrafikk på Dovrebanen

NIRAS har nettopp vunnet et rådgivningsoppdrag i Norge vedrørende jernbaneprosjektet ”Tiltak for godstrafikk på Dovrebanen” for Bane NOR.

Nyhet

NIRAS signerer ny kontrakt for AT Krossen-Sira prosjektet med Nettpartner

NIRAS skal være en del av 200 MNOK prosjektet AT Krossen-Sira, som vil bli utført på Sørlandsbanen fra Moi via Audnedal til Krossen.

Rails crossing each other
Nyhet

Nytt norsk jernbaneprojekt: NIRAS signerer ny kontrakt med Bane NOR

NIRAS har signert kontrakt på teknisk byggeplan ”Reinsvoll Kryssingsspor” for Bane NOR.

Traffic sign on highway
Prosjekt

NIRAS er med på prosjektering av ny E16 Eggemoen - Olum

Prosjektet omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygging av ca. 12,5 km tofeltsveg, inkludert to store bruer over Randsdelva og Svenådalen på hhv. 560 m og 400 m lengde.

David Myrhaug (DMY)
Møt en ansatt

Lager 3D-modeller til fremtidens regnhendelser

David Myrhaug jobber med 3D-modeller som bygger broer på flere måter. Med modellene bidrar David til å forbinde ulike fagdisipliner.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blant Skandinavias ledende
rådgivende ingeniørvirksomheter.

Med et bredt spekter av kompetanse innen prosessteknikk, industri og bygging av energi, miljø, vann og forsyning til infrastruktur, bistand og byplanlegging, bidrar NIRAS til løsninger på et stort antall store samfunnsmessige utfordringer.