Bli en del av NIRAS Life Science Academy

Alfanordic Academy 01337

Som trainee eller graduate i NIRAS Life Science Academy får du en pangstart på karrieren i farmasibransjen og blir rustet til å løse utfordringer i biovitenskapsbransjen.

Brenner du for bioteknologi, biovitenskap og ledelse? Som graduate eller trainee i NIRAS Life Science Academy får du et innblikk i biovitenskaps- og farmasibransjen og pangstarter karrieren din som spesialist, produksjonsarbeider eller prosjektleder.

Graduateforløp

Pharma Academy er et toårig graduateprogram for deg som er nyutdannet, ambisiøs og drømmer om en karriere i et ledende farmasøytisk selskap.

Som graduate blir du ansatt i NIRAS for en periode på to år, men blir sendt ut som juniorkonsulent for å jobbe i en rekke av Skandinavias ledende selskaper innen farmasi og biovitenskap. I løpet av de to årene vil du oppleve en kombinasjon av jobb, videreutdanning og coaching.

NIRAS Life Science Academy

Programmene utdanner nye talenter og bidrar til å utvikle de riktige kompetansene for den skandinaviske biovitenskapsbransjen.

Etter graduateprogrammet kan du enten bli fast ansatt i et farmasøytisk selskap i to år eller bli ansatt som konsulent i NIRAS for en periode på to år.

Pharma Academy tar inn nyutdannede én gang i året med oppstart på høsten. 

Traineeprogram

Life Science Academy er et ni måneders traineeprogram som gir deg raskere tilgang til biovitenskapsbransjen.

Du vil få intensiv opplæring, veiledning fra spesialister og mentorer og bli godt rustet for bransjen. Som trainee vil du samtidig jobbe i et produksjonsselskap.

Det ni måneder lange programmet består av syv moduler som alle tar utgangspunkt i situasjoner fra bransjen.

Du lærer å forstå organiseringen av produksjonen i biovitenskapsbransjen i forhold til de krav myndighetene stiller til kvalitet. Etter programmet er du klar til å innta de ulike rollene innen produksjonssupport og prosjektstyring.

Merk at disse programmene innebærer ansettelse i Danmark. 

Les mer om trainee- og graduateprogrammet og hvordan du søker

Se også