Graduate Program for ingeniører innen infrastruktur, miljø og forsyning

Vi søker nyutdannede ingeniører innen fem områder: veianlegg, geoteknikk, forurenset grunn, avløp og spillvann samt drikkevann.

Er du nyutdannet ingeniør som har lyst til å utvikle og bruke din profesjonelle kompetanse i spennende prosjekter i Skandinavia? Er du parat til å bosette deg i Norge eller Sverige og delta i et forløp med utstasjonering(er) i et annet skandinavisk land? Hvis du kan svare ja på disse spørsmålene og har den rette fagkompetansen, er det deg vi leter etter til vårt nye Graduate Program.

Ambisjonen vår er å vokse fra å være en ledende rådgiver i det danske markedet til å bli en betydelig aktør og foretrukket rådgiver i hele Skandinavia. Til NIRAS Graduate Program søker vi nyutdannede, smarte og ambisiøse ingeniører som, på lik linje som oss, har en visjon om å jobbe i hele Skandinavia og være med på denne utviklende reisen. Du vil få «on-the-job-training» som rådgiver innen ditt fagfelt på prosjekter i inn- og utland, tilgang til et bredt faglig nettverk i NIRAS og oppleve et veldig godt samarbeid med engasjerte kollegaer.

Skandinavisk Graduate Program
Fra 1. oktober 2021 blir du ansatt i Norge eller Sverige der du vil jobbe i ca. tre måneder. Deretter blir du utstasjonert i ca. ett år for å jobbe i to ganger seks måneder i to forskjellige avdelinger i et annet skandinavisk land. På slutten av forløpet er du ca. seks måneder i hjemmeavdelingen din igjen.

Du får et godt og bredt fundament innenfor ditt fagområde både gjennom ulike typer oppgaver og ved å jobbe i tre forskjellige avdelinger gjennom forløpet. Du får et raskt voksende nettverk og møter engasjerte og høyt kvalifiserte kollegaer som tar godt imot deg og alltid er klare til å hjelpe med faglig sparring.

I begynnelsen av forløpet legger vi en faglig utviklingsplan for deg slik at vi målretter utviklingen din og de oppgavene som du skal jobbe med underveis. Sammen med andre unge vil du inngå i et akselerert utviklingsprogram med kurs og webinarer innen prosjektledelse, rådgiverrollen, kommunikasjon og mye mer. Les mer om programmet her.

Om deg
Du er enten helt nyutdannet eller har opptil et par års erfaring etter din universitetsutdannelse som ingeniør eller en annen relevant mastergrad. I utdannelsen din har du spesialisert deg innen ett av de fem fagområdene nedenfor:

Infrastruktur
Veianlegg; planlegging og prosjektering av ulike typer veier som f.eks. firefelts motorveier, tofeltsveier og/eller prosjektering av gater og bymessige områder. Kjennskap til Novapoint og AutoCAD eller prosjektering i 3D er fordelaktig – (ansettelse i Oslo)
Geoteknikk; kunnskap om undersøkelser/prosjektering i områder med kvikkleire, norske geotekniske undersøkelsesprinsipper, modellering av fjellflater og laggrenser i 3D (Novapoint, AutoCAD, Surfer etc.), prosjektering av spunt og støttemurer, PLAXIS, SLIDE2, Geosuite, OptumGE - (ansettelse i Oslo)

Miljø
 Forurenset grunn; kunnskap om et eller flere av temaerne: miljøforurensning og spredning av miljøfarlige stoffer, toksikologi, myndighetskrav, konsekvensutredning, YM-planer, prøvetakingsmetodikk og feltarbeid – (ansettelse i Oslo, Stavanger eller Stockholm)

Forsyning
Avløp og spillvann; kjennskap til spillvannsplanlegging, beregninger av ledningsdimensjoner og ledningsprosjektering, hydraulikk, 3D-design og modellhåndtering, tekniske standarder, Novapoint og gjerne AutoCAD - (ansettelse i Göteborg, Stockholm, Oslo)
Drikkevann; kjennskap til vannforsyning, vannbehandling, hydraulisk modellering av distribusjons- og transmisjonsledningsnett, dataanalyse, programmering og GIS – (ansettelse i Oslo)

Som person er du analytisk, jobber strukturert, tar ansvar og har fokus på kvalitet i oppgaveløsningen. Du er snartenkende og flink til å få oversikt over komplekse faglige utfordringer. Du har en åpen og positiv tilnærming der du både verdsetter og selv bidrar til det gode og engasjerte samarbeidet. Du har kjennskap til og forståelse for andre skandinaviske språk.

Du ser frem til å utvikle fagkompetansen din når du som rådgiver blir en del av et kompetent faglig fellesskap som jobber med å løse samfunnsviktige oppgaver i både inn- og utland.
Etter programmet vil du være med på å bygge ut avdelingen og virksomheten vår med utgangspunkt i ditt skandinaviske nettverk og nyervervede fagkompetanse. Du ser det som en spennende mulighet å flytte bopel og land under programmet og ønsker at internasjonale prosjekter skal bli en del av din fremtidige karriere.

Vi tilbyr
Gjennom prosjektarbeid, kurs, webinarer og fokus på utviklingsplanen din får du en akselerert start på din karriere som rådgiver. Du blir ansatt i Norge eller Sverige i begynnelsen av programmet med henblikk på fast ansettelse samme sted etter at programmet er avsluttet. Under utstasjonering får du en særskilt kontrakt i det aktuelle landet med gode vilkår inkludert tilskudd og hjelp til bolig.

Se et utvalg av vann- og forsyningprosjekter
Se et utvalg av miljøprosjekter
Se et utvalg av infrastrukturprosjekter

Høres dette spennende ut ...
Hvis du har spørsmål kan du gjerne kontakte:
Infrastruktur — Geoteknikk: Theis Tarp Rasmussen i Oslo, tlf. +47 40184340. Veianlegg: Vilde Birkeland i Oslo, tlf. +47 91703928.
Miljø – Tomas Hjorth i Stockholm, tlf. +46 703011780 eller Ida Johansen i Oslo/Stavanger, tlf. +47 93204733
Forsyning – Åsa Malmäng Pohl i Göteborg, tlf. +46 725189900 eller Theis Tarp Rasmussen i Oslo, tlf. +47 40184340

Du søker på NIRAS’ Graduate Program ved å laste opp søknad og CV her. Når du søker krysser du av fagområde og by. Skriv i søknaden hvilket kontor (by) du ønsker ansettelse på. Søknadsfrist: 1. august 2021. Jobbintervjuer vil bli gjennomført i august. Første intervju vil foregå på Teams og andre intervju på et av våre kontorer i enten Stockholm, Göteborg eller Oslo.

Søker du ansettelse i Sverige, klikk her.