Prosjektledere til NIRAS

“The next generation consultancy - building future societies”

Vi ønsker å komme i kontakt med sivilingeniører og ingeniører som er gode på prosjektledelse i byggeprosjekter.

Vi vet at tverrfaglighet er nøkkelen til å få gode helhetlige bygg, og ser at det er en stor fordel å ha forståelse for de tekniske anleggene når en skal lede avanserte byggeprosjekter. Vi ser derfor særlig etter deg som har teknisk bakgrunn innen VVS, automasjon eller elektro, men også etter deg som har byggbakgrunn, -men med god forståelse for helheten.

Selv om vi er et nytt navn i Norge, har vi en stor organisasjon, lang erfaring og mange flinke mennesker i Skandinavia.

NIRAS er et internasjonalt, tverrfaglig konsulentselskap med over 1400 ansatte i Europa, Asia og Afrika. Vi tilbyr uavhengig rådgivning innen mange felt, slik som bygg, infrastruktur, forsyning, miljø, bærekraftighet, energi og utviklingsbistand.  

NIRAS ble grunnlagt i 1956, og er i dag et av de ledende konsulentselskapene i Danmark og vi har i tillegg kontorer i Finland, Tyskland, Polen, Sverige, UK og Norge. Den norske delen av NIRAS er i stor utvikling og vi har for tiden kontorer i Oslo, Drammen og Stavanger. Kontorene samles nå under det felles merkenavnet NIRAS. I Norge er vi spesielt sterke på Energi og Miljø, Infrastruktur og har tverrfaglig BIM-prosjektering for å sikre gode resultater i byggeprosjekter. Vi driver prosjekt- og byggeledelse innen bygg og har erfarne seniorressurser med bakgrunn både fra de tekniske fagene og byggfaget. Nå ønsker vi å bygge ut prosjektlederteamet med enda flere gode kollegaer. 

Med utgangspunkt i “The next generation consultancy - building future societies” bygger vi selskapet videre i Norge. Vi tar utgangspunkt i dagens måte å bygge organisasjon og bygger kultur for fremtiden. Der andre må bruke tid på omstilling, ligger vi allerede i front. Miljø, bærekraft, digitalisering og slanke prosesser er utgangspunktet vårt.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er sivilingeniør eller ingeniør og som er klar for å lede spennende  byggeprosjekter. Hvis du er interessert i å vite mer om dette, så kontakt:

Janne Aas-Jakobsen, Direktør Norge, på e-post: jja@niras.com / tlf +47 902 06 307

NIRAS is one of the largest engineering consultancies in Denmark, with competences in a wide range of disciplines. Our 1400 employees deliver consultancy services in the following areas: building, public utilities, environment, climate and energy, infrastructure, planning and ecomomics. NIRAS has 14 offices in Denmark; daughter-companies in 10 countries; and departments in Poland, Estonia, Finland, Sweden, and the Ukraine.
FURTHER INFORMATION
Janne Aas-Jakobsen T: +47 902 06 307E: Send E-mail
SEND APPLICATION + CV TO
Janne Aas-JakobsenE: Send E-mail (preferably in one file)