Seniorrådgiver infrastruktur og samferdsel i Oslo

NIRAS er et internasjonalt, tverrfaglig konsulentselskap med 2100 ansatte fordelt på kontorer i Europa, Asia og Afrika. Den norske delen av NIRAS er i stor utvikling og vi har for tiden kontorer i Oslo, Drammen og Stavanger. Våre verdier «vi lytter, vi lærer og vi leverer» er ikke noe vi bare sier, men måten vi arbeider på! NIRAS tilbyr ingeniørarbeid, planlegging, prosjektstyring og andre tjenester innen alle aspekter av bygg. Vi retter oss mot tradisjonelle byggeprosjekter som jernbane og havneanlegg, komplekse bygg som store sykehus, samt prosjekter innen miljø, klima/energi og utviklingsbistand. De fleste av våre ansatte er høyt utdannede spesialister, blant annet ingeniører, antropologer, økonomer, arkitekter og ledelseskonsulenter.

Stillingsbeskrivelse

NIRAS Norge har etablert seg med kontorer i Drammen, Oslo og Stavanger, og vi har en voksende kundeportefølje innenfor privat og offentlig sektor. I Norge er vi spesielt sterke på Infrastruktur, Energi og Miljø og tverrfaglig BIM-prosjektering. Vi har mange nye og spennende prosjekter på gang, og innenfor infrastruktur har vi blant annet oppdrag på ny E39 og Rv4. Vi ønsker derfor en målrettet og engasjert seniorrådgiver til vårt team i Oslo. Oppgavene du vil møte hos oss er faglig utfordrende og vil kreve innovativ tenkning. Hos NIRAS Norge blir du en del av den internasjonale forretningsenheten til NIRAS, med mange hundre medarbeidere innenfor infrastruktur. Til daglig vil du sitte i infrastruktur-teamet i Oslo, men med faglig utveksling av kompetanse og prosjekter med Stavangerkontoret, så vel som våre avdelinger i Danmark og Sverige.

Kompetansekrav

  • Du har en høyere teknisk utdannelse.
  • Du har 5-10 års arbeidserfaring som rådgiver infrastruktur. 
  • Du er en åpen og utadvendt person.
  • Du besitter en sterk faglig kompetanse. 
  • Du har erfaring med prosjektarbeid, prosjektledelse og kundekontakt. 
  • Du har et brennende ønske om å være med i utviklingen av infrastruktur-avdelingen i NIRAS Norge. 
  • Du har gode samarbeidsevner, et godt humør og vil tilføye teamet mange gode ideer.

Personlige egenskaper

Vi ønsker å komme i kontakt med sivilingeniører og ingeniører som synes digitale modeller er et godt verktøy for å bygge både gode bygg og god infrastruktur. Du brenner for å finne nye løsninger på en gitt problemstilling og kan jobbe godt både selvstendig og i team.

Hva vi kan tilby deg

NIRAS Norge understøtter tverrfaglig samarbeid med fokus på kunden. Derfor består våre forretningsenheter av høyt spesialiserte medarbeidere med meget forskjellig bakgrunn. Vi setter sammen våre prosjektgrupper på tvers av geografi og stiller alltid med størst faglig tyngde. Kundene og markedet er tenkt inn i vår organisasjon. Det gjør at vi alltid har fingeren på pulsen!

Selv om vi er et nytt navn i Norge, har vi lang erfaring og mange flinke mennesker i Skandinavia. Vi har allerede gode referanseprosjekter her i landet og en veldig sterk ressursbase internasjonalt. Med utgangspunkt i “The next generation consultancy - building future societies” bygger vi selskapet videre i Norge. Vi tar utgangspunkt i dagens måte å bygge organisasjon, og bygger kultur for fremtiden. Der de andre må bruke tid på omstilling, ligger vi allerede i front. Miljø, bærekraft, digitalisering og slanke prosesser er utgangspunktet vårt.

Vi har et velfungerende, uformelt og utviklende arbeidsmiljø, hvor vi legger vekt på lagånd, åpenhet, riktig og ærlig kommunikasjon. Vi tilbyr deg en utfordrende jobb med gode ansettelsesforhold, inkl. gode pensjonsavtaler, personalforsikring og et fleksibelt valg av personalgoder.

Kontaktpersoner:

Vil du vite mer om jobben og NIRAS er du velkommen til å kontakte:

Theis Tarp Rasmussen på telefon +45 4810 4256 eller ttr@niras.com

eller Vilde Åsnes Birkeland på telefon +47 9170 3928 eller vibr@niras.com

eller sende e- post til: recruitment.norway@niras.com.

Søknaden med CV og eventuelle referanser sendes løpende til: recruitment.norway@niras.com.

NIRAS is one of the largest engineering consultancies in Denmark, with competences in a wide range of disciplines. Our 1400 employees deliver consultancy services in the following areas: building, public utilities, environment, climate and energy, infrastructure, planning and ecomomics. NIRAS has 14 offices in Denmark; daughter-companies in 10 countries; and departments in Poland, Estonia, Finland, Sweden, and the Ukraine.