Sivilingeniører til infrastruktur- og samferdselssatsning

“The next generation consultancy - building future societies”


Vi ønsker å komme i kontakt med sivilingeniører og ingeniører som synes digitale modeller er et godt verktøy for å bygge både gode bygg og god infrastruktur. Selv om vi er et nytt navn i Norge, har vi lang erfaring og mange flinke mennesker i Skandinavia.

NIRAS er et internasjonal, tverrfaglig konsulentselskap med over 1400 ansatte fordelt på kontorer i Europa, Asia og Afrika. Vi tilbyr uavhengig rådgivning innen mange felt, slik som bygg, infrastruktur, forsyning, miljø, bærekraftighet, energirådgivning, og bistand.

NIRAS ble grunnlagt i 1956 av Jørgen Kristian Nielsen og Konrad Raushenberger. I dag er NIRAS et av de ledende konsulentselskapene i Danmark, og vi har i tillegg kontorer Finland, Tyskland, Polen, Sverige, UK og Norge. Den norske delen av NIRAS er i stor utvikling og vi har for tiden kontorer i Oslo, Drammen og Stavanger. Kontorene samles nå med det felles merkenavnet NIRAS. I Norge er vi spesielt sterke på Infrastruktur, Energi og Miljø og tverrfaglig BIM-prosjektering. Innen infrastruktur har vi blant annet oppdrag på ny E39 og Rv4.

Med utgangspunkt i “The next generation consultancy - building future societies” bygger vi selskapet videre i Norge. Vi tar utgangspunkt i dagens måte å bygge organisasjon på, og bygger kultur for fremtiden. Der de andre må bruke tid på omstilling, ligger vi allerede i front. Miljø, bærekraft, digitalisering og slanke prosesser er utgangspunktet vårt.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er sivilingeniør/ingeniør og som vil være med på infrastruktur- og samferdselssatsingen vår i Norge. Vi har allerede gode referanseprosjekter og en veldig sterk ressursbase internasjonalt.

Hvis du er interessert i å vite mer om dette, så kontakt:

Kjell Nykmark, Prosjekt- og Markedssjef, på e-post:knk@niras.com / tlf: +47 90 12 56 32 eller
Janne Aas-Jakobsen, Direktør Norge på e-post: jja@niras.com / tlf +47 902 06 307

NIRAS is one of the largest engineering consultancies in Denmark, with competences in a wide range of disciplines. Our 1400 employees deliver consultancy services in the following areas: building, public utilities, environment, climate and energy, infrastructure, planning and ecomomics. NIRAS has 14 offices in Denmark; daughter-companies in 10 countries; and departments in Poland, Estonia, Finland, Sweden, and the Ukraine.