Jernbanespesialist fikser sporene for Bane NOR

Employee in an office. Vilde Åsnes Birkeland (VBIR)

Konstruksjonsingeniør Vilde Birkeland er med på å holde styr på de mange prosjektene til Bane NOR på Østlandet.

For konstruksjonsingeniør Vilde Birkeland er jernbaner ikke bare et transportmiddel, men også et spennende fagområde å lære mer om. Etter å ha jobbet i en rekke prosjekter med Bane NOR siden studietiden, har infrastruktur og jernbaner blitt hennes spesialitet. 

I øyeblikket deltar hun aktivt innen prosjektledelse på flere Bane NOR-prosjekter på Østlandet. Her jobber hun med å etablere nye kryssingsspor på Reinsvoll, Bodung og Galterud samt nedlegge en planovergang i Dal. Dessuten blir det i 2020 en del arbeid med prosjektet Hensetting Ski Syd (togparkering) og ny avgrening Østre linje.

Utveksling på tvers av land gir mange fordeler

Mye planlegging og kompliserte prosesser krever et godt overblikk og effektiv utveksling av kunnskap:

«Jeg har fått en del tverrfaglig kunnskap ved å kunne delta i møter med prosjektledelsen. Samtidig samarbeider jeg daglig med NIRAS i Danmark. Fordelene med dette er at det utveksles mye kunnskap og spisserfaring på tvers av landene som kan brukes til de riktige prosjektene. Videre er det morsomt å høre om de kulturelle forskjellene mellom landene, selv om både dansker og nordmenn er ganske like,» sier Vilde.

Hun hørte om NIRAS under karrieredagene på NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) og fant fort ut at det var mulig å samarbeide med NIRAS’ kontorer i andre land.  

Utvikler den norske avdeling for infrastruktur

Vilde legger vekt på at det å være med på å utvikle infrastruktur som en avdeling på Oslo-kontoret har vært utrolig spennende og motiverende og gitt henne mye erfaring som hun muligens ikke ville fått hos andre:

«Det beste ved jobben min er å kunne arbeide tverrfaglig på Bane NOR-prosjekter i en dynamisk hverdag hvor alle samarbeider med å levere rapporter, tegninger og så videre til riktig kvalitet og til riktig tid. Større ansvar har gitt meg økt kunnskap, både på det faglige og det personlige plan.»