NIRAS Young Professional Academy

Niras Professional Academy

Ha verden som din arbeidsplass: Bli konsulent via to år på NIRAS' internasjonale traineeprogram NIRAS Young Professional Academy (NYPA).

Er du klar for en internasjonal karriere hvor du jobber tett med kolleger fra hele verden for å gjøre en forskjell?

NIRAS' 2-årige internasjonale traineeprogram "NIRAS Young Professional Academy", setter sammen 12-25 deltakere. Etter et introduksjonsprogram på NIRAS-kontoret i Beograd, vil du jobbe i andre NIRAS-kontorer og/eller prosjekter over hele verden.

Hvis du er akseptert til teamet, vil du jobbe med et stort utvalg kolleger med mange års erfaring i relevante prosjekter. Dine akademiske ferdigheter vil bli forsterket med praktisk erfaring med å skrive tilbud, administrere prosjekt og kommunikasjonstrening på tvers av kulturer. Alt i en kombinasjon av moduler av teori og intensiv praktisk trening.

Når de to årene er oppe, vil du allerede være godt på vei i din karriere, og hvis du ikke fortsetter som konsulent på NIRAS, vil din unike kombinasjon av teori og praktiske evner gjøre deg svært ettertraktet på jobbmarkedet.

For å bli vurdert for NIRAS Young Professional Academy må du ha en relevant høyere utdanning innen marine engineering/kystzonestyring, matbehandling, byplanlegging og transport, bygninger og arkitektur, vann/avløpsvann, landbruk, matvaresikkerhet og ernæring, energi, grønn vekst/sirkulære økonomier, overvåking og evaluering, fondsstyring, offentlig sektorreform og landadministrasjon. Du må også ha opptil tre års relevant erfaring med å jobbe med en eller fra NIRAS fagområder - for eksempel gjennom praktik med rådgivere, frivillige organisasjoner, private selskaper med fokus på samfunnsansvar, donororganisasjoner, utenriksdepartementer, andre opphold i utlandet eller lignende.

Les mer i vår brosjyre: NYPA

Vil du vite mer?

Sine Skov

Sine Skov

Learning & Development Director

København, Denmark

+45 2920 7469

Se også: