Employee portrait.  Anne Glomnes Rudi (AGLR)
Anne Glomnes Rudi er ansatt som norsk leder for Bærekraft i NIRAS.
Nyhet

Bærekraftsleder for NIRAS i Norge

Anne Glomnes Rudi er ansatt som norsk leder for Bærekraft i NIRAS og får med dette ansvaret for miljø, energi og Promitek Oljeutskillerservice som allerede er etablerte tjenester NIRAS tilbyr i det norske markedet.

12. apr 2019

I Danmark har NIRAS den fremste posisjonen som rådgiver innen bærekraft, med 300 rådgivere som dekker stort sett hele miljøfeltet og 250 rådgivere innen VA og klimatilpassing. Langvarig og strategisk satsing på ingeniørenes bidrag til å nå de globale bærekraftsmålene har plassert NIRAS høyt på listene over hvor de unge, danske ingeniørene ønsker å jobbe. Med sterke faglige ressurser i Norge, kombinert med metode, erfaringer og ressurser fra Danmark, sikter NIRAS mot å ta samme posisjon her i landet. Ansettelsen av Anne Glomnes Rudi som bærekraftsleder er et ledd i denne posisjoneringen.

Anne har utdannelse innen økonomi og ressursforvaltning fra Ås i tillegg til master i fornybar energi fra Universitetet i Wien, og har arbeidserfaring som konsulent og fra ulike stillinger i offentlig forvaltning innen energi og miljø, senest fra Norad og NVE.

"Vi er utrolig glade for å ha fått Anne med på laget, og ser frem til å kunne utnytte det beste i den eksisterende organisasjonen samt videreutvikle en bærekraftsavdeling som virkelig kan gjøre en forskjell i store og små norske bygge- og anleggsprosjekter. Anne har en solid faglig bakgrunn og en internasjonal erfaring som bidrar til å sette de norske tiltakene i perspektiv," sier Janne Aas-Jakobsen, direktør for NIRAS i Norge.

"Næringen kan bidra stort til å nå de globale bærekraftsmålene, og dyktige rådgivere er virkemiddelet for å få realisert disse mulighetene," fortsetter hun.

Den norske bærekraftsavdelingen skal fortsette å sikre at avløpsvannet fra norsk industri og bilverksteder ikke forurenser, fortsette å rense grunnvannet for fluorider, håndtere forurensede masser som enten må deponeres eller kan gjenbrukes i en sirkulær økonomi og NIRAS skal sikre at vi minimerer klimagassutslippene når det bygges vei, bane og bygg her i landet. I tillegg må bærekraftig bygging bli mer effektiv og vi må sikre landet mot konsekvenser av klimaendringer.

"Jeg er utrolig glad over å få være del av et skandinavisk selskap med så dyktige rådgivere og som setter bærekraft høyt på dagsorden. Jeg gleder meg til å bidra til bærekraftige løsninger for våre kunder og til videreutviklingen av NIRAS i Norge," sier Anne Glomnes Rudi.