Janne Aas-Jakobsen (jja). Employee portrait

Janne Aas-Jakobsen blir direktør for NIRAS i Norge

01. jun 2016

Med ansettelsen av Janne Aas-Jakobsen som direktør for den norske virksomheten, styrker NIRAS sin organisasjon i Norge. NIRAS har tre norske datterselskaper, som de siste fire årene har sett en jevn økning i omsetning. Dette har skjedd både gjennom de norske selskapene og gjennom kontrakter vunnet av forretningsenheter i Danmark.

"Janne Aas-Jakobsen blir en sterk profil på laget vårt. Hun kjenner både ingeniørfaget og bransjen svært godt, og har solid ledererfaring og en tydelig profil som forretningsutvikler. Vi ser på ansettelsen som et girskifte, hvor vi i større grad skal forene kreftene i de tre selskapene som i dag utgjør NIRAS i Norge. På den måten kan vi realisere potensialet for ytterligere vekst, og her er Janne med sine erfaringer og nettverk, et opplagt valg," sier Allan J. Christensen, som er ansvarlig for den norske virksomheten i NIRAS’ konserndireksjon.

Rollen som utfordrer

Ansettelsen gir Janne Aas-Jakobsen en plass i NIRAS’ konserndireksjon, noe som tydeliggjør at NIRAS er et skandinavisk selskap som tar det norske markedet på alvor. Janne Aas-Jakobsen har i løpet av karrieren startet flere bedrifter, blant annet innen digitalisering av byggenæringen, som er et av hennes spesialfagområder. I NIRAS kommer hun til å drive mest med forretningsutvikling, men gründergenet kommer nok godt med.

«Jeg synes NIRAS’ rolle som utfordrer på det norske markedet er spennende. Til sammen har NIRAS’ norske virksomheter veldig stor bredde og en tydelig grønn profil. Det kan jeg kombinere med min kjennskap til byggenæringen i Norge,» sier Janne Aas-Jakobsen.

Faglig dyktighet

Hun gleder seg til å bli kjent med kollegaene i de tre norske NIRAS-selskapene. Promitek i Drammen jobber med miljø, SMI i Stavanger er spesialister på energi og miljø, mens bedriften ENSI i Oslo jobber med byggenæring og utviklingsbistand.

«Vi skal styrke samarbeidet og i felleskap bygge opp NIRAS i Norge som en samlet virksomhet. Det skal skje med utgangspunkt i de eksisterende selskapene, som alle sitter på høy faglig kompetanse. Jeg gleder meg til å jobbe med dem,» sier Janne Aas-Jakobsen.