«Det legges stadig mer vekt på miljø og klima i infrastrukturprosjekter, og vi gleder oss til å bistå Bane NOR i deres bærekraftsarbeid. NIRAS har stilt med ressurser fra både NIRAS Norge og NIRAS Danmark til rammeavtalen, og vi satser på at prosjektene for byggherren gir mulighet for samarbeid både på tvers av fagdisipliner og landegrenser.»
Nyhet

NIRAS vinner rammeavtale om miljørådgivning for Bane NOR

11. mai 2021

NIRAS har blitt tildelt kontrakt på en rammeavtale på innleie av miljørådgivere for Bane NOR. Rammeavtalen inkluderer fagfelt som ytre miljø, klima og støy. Oppgavene vil kunne omfatte planleggings- og utredningsoppgaver, miljøledelse, kartlegging og feltregistreringer, risikoanalyser og prosjektering av støy- og vibrasjonsdempende tiltak, for å nevne noe.

NIRAS har lang erfaring med prosjekter for Bane NOR og er glade for at det nå blir mulig å utvide porteføljen med flere oppdrag innen klima og miljø. NIRAS har mange dyktige rådgivere med kompetanse på klima- og miljøvurderinger i tilknytning til infrastruktur, og teamet er i tillegg styrket med Safetec som underleverandør. Sammen ser vi frem til å løse viktige oppgaver for Bane NOR.

Avdelingsleder for miljø og bærekraft i NIRAS Norge, Ida Johansen, er fornøyd med tildelingen: «Det legges stadig mer vekt på miljø og klima i infrastrukturprosjekter, og vi gleder oss til å bistå Bane NOR i deres bærekraftsarbeid. NIRAS har stilt med ressurser fra både NIRAS Norge og NIRAS Danmark til rammeavtalen, og vi satser på at prosjektene for byggherren gir mulighet for samarbeid både på tvers av fagdisipliner og landegrenser.»