Engebrets Promenade

Engebrets Promenade

Byggherrerådgivning og SHA-koordinator for utførelse (KU)ved oppføring av boliger.

CUSTOMER:

PROJECT DATE: 20170106T104758

Nybygg med 172 leiligheter, næringslokaler og nytt Folkets Hus. Det er P-kjeller med tekniske rom og boder i kjelleretasje.

  • Bebyggelsen er på totalt 17.920 m2.
  • Total prosjektkostnad kr. 832 mill. inkl. mva.
  • Ferdigstillelse desember 2017.

ENSI følger oppfølgende i kontraheringsfasen:

  • evaluering av totalentreprisetilbud
  • kontraktsavklaringer og -forhandlinger
  • utarbeidelse av kontraktdokumenter i henhold til NS8407

ENSI i gjennomføringsfasen:

  • etablering og oppdatering av SHA-plan
  • gjennomgang av entreprenørenes og de prosjekterende’s HMS-system og rutiner
  • vernerunder med nødvendig oppfølging og avklaringer

I tillegg er ENSI rådgiver for tekniske anlegg til byggherrens prosjektleder.