elements of a building
Figur: Foamrox

EPD for Foamrox

NIRAS har utarbeidet en EPD (miljødeklarasjon) for Foamrox.

NIRAS har utarbeidet en EPD (miljødeklarasjon) for Foamrox. Foamrox produserer isolasjonselementer for samferdselstunneler laget av resirkulert skumglass med en membran av polyurea.

Utformingen av EPD’en inkluderer en full livsløpsanalyse (LCA) av produktet fra utvinning av råvarer til og med transport til brukssted. Dette betegnes som fase A1 til A4 i EPD’en.

Livsløpsanalysen er utført i programmet Simapro.

EPD’en er godkjent av EPD-Norge og er publisert på deres nettside.

Oppdraget inkluderte også en forenklet livsløpssammenligning av ulike brann- og frostsikringsalternativer for 100 meter tunnel, hvor løsningen med Foamrox var et av disse.