Finstadtunet sykehjem

Finstadtunet sykehjem

Rolle som hovedbyggeleder for byggherren ved nybygg av sykehjem

Nybygg av sykehjem med 50 sykehjemsplasser, egen svømmehall og nytt vaskeri (byggetrinn 1), samt ombygging av eksisterende bygning (byggetrinn 2) for Ski kommune (byggherre).

Omfang:

  • Byggetrinn 1: 6 200 m2
  • Byggetrinn 2: 3 400 m
  • Totalt: 9 600 m2
  • Total prosjektkostnad kr. 200 mill. inkl. mva.
  • Ferdigstillelse juni 2014.

Arbeidet besto i å følge opp byggeprosessen for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg i full drift. Tett samarbeid med bruker (institusjonen), total­entreprenør og byggherre var en forut­setning for et vellykket prosjekt.