Havneparken – Energiløsning for Utbyggingsområde ca. 20 Bygg

Utfordringen

Havneparken i Sandnes kommune vil bestå av nytt Sandnes rådhus, forretninger, spisesteder, kontorer, boliger, hotell samt et folkebad, til sammen ca. 150 000 kvadratmeter bygg. Området skal transformeres fra havneområde til et moderne nærings- og boligområde. Prosjektet har høy miljøprofil, og er pilotprosjekt i Framtidens byer. I forbindelse med områdeplan og teknisk plan ble det satt krav om miljøvennlig energiforsyning basert på fornybar energi.

Løsningen

NIRAS as fikk høsten 2011 oppdraget med å utrede optimal energiløsning for Havneparken. I samarbeid med oppdragsgiver ble energibehov, infrastruktur og flere alternativer for energiforsyning utredet. Sluttrapporten gav klare anbefalinger til oppdragsgiver om fordeler og ulemper med ulike alternativ og anbefalt løsning. I etterkant lyste Havneparken ut anbudskonkurranse om utarbeidelse av teknisk plan. Asplan Viak i samarbeid med NIRAS vant konkurransen og har utarbeidet teknisk plan for området.