Ph.d.-prosjekt skal guide byggesektoren mot absolutt bærekraft

Sustainable Building Sector

Byggesektoren har et enormt potensial for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Et ph.d.-prosjekt skal gi sektoren verktøy til å kvantifisere og dokumentere bærekraft og samtidig hjelpe til med å oppfylle FNs verdensmål.

6. august, 2020
  • SDG: #3, #4, #5
  • Sektorer: Bygg
  • Land: Danmark
  • Verdi: USD 2,1 millioner (Ca. EUR 1,8 millioner)
  • Tid: Oktober 2015–Juli2018

Byggesektoren står til regnskab for intet mindre end 39 % af den globale energirelaterede CO2-udledning, som påvist af FN’s klimarapport fra 2018. Denne andel inkluderer alt fra produktion af byggematerialer og selve opførelsen af byggerier til energiforbruget i løbet af bygningens levetid og nedrivning.

Byggesektoren står for intet mindre enn 39 % av det globale energirelaterte CO2-utslippet, som påvist av  FNs klimarapport fra 2018. Denne andelen inkluderer alt fra produksjon av byggematerialer og selve oppføringen av bygninger til energiforbruket i løpet av bygningens levetid og nedrivning. 

Det finnes dermed et stort potensial for forbedringer i løpet av et byggeprosjekts levetid. 

Sektoren står likevel med den utfordringen at det er vanskelig å måle bærekraft på en måte som guider beslutninger og driver effektive løsninger. 

Sivilingeniør og ph.d.-student Mia Heide er i samarbeid med NIRAS og Danmarks Tekniske Universitet på en misjon for å løse denne utfordringen. 

Målet er å utvikle en operasjonell metode for å vurdere bærekraft i forskjellige bransjer, både med hensyn til FNs verdensmål og med hensyn til absolutte bærekraftsmål. Dessuten har prosjektet som mål å identifisere ledestjerner i den danske byggesektoren. 

Mia Heide Cropped

Absolutt bærekraft 

Absolutt bærekraft fastsetter bærekraftsnivået av et produkt ved å relatere det miljømessige fotavtrykket av produktet til den bærende kapasiteten til kloden. 

Det betyr at hvert produkt står for en gitt andel av det fulle «klimabudsjettet» som kloden kan holde for. 

«Klimabudsjettet» er definert av planetens grenser som, hvis de overskrides, kan føre til enorme og permanente klimaendringer. 

Relativ bærekraft derimot sammenligner to lignende produkter og indikerer hvilket produkt som er mest bærekraftig. Det forteller dermed ikke noe om hvor bærekraftige produktene egentlig er. 

For eksempel vil en relativ reduksjon av CO2-utslippet av en produksjon på 10 % være en klar forbedring, men det utelukker ikke at produktet i seg selv kanskje er skadelig for miljøet. 

De primære forskningsaktivitetene i ph.d.-prosjektet består av å utvikle metoder for å allokere et safe operating space (SOS) for et gitt prosjekt og fastsette terskler for bærekraft basert på planetens grenser i forhold til SDG-ene. 

Bærekraft på tvers av livsfaser 

For å redusere klimapåvirkningen fra byggesektoren er det avgjørende å se på bygningers totale levetid. 

Det inkluderer alle prosesser i de forskjellige fasene av en bygnings livssyklus; utvinningen av råmaterialer, produksjon, konstruksjon, drift/bruk, og nedrivning samt avfallshåndtering etter at bygningen er borte. 

Mål: et bærekraftsverktøy til byggesektoren 

Med disse generiske fundamentale prinsippene vil prosjektet bruke den danske byggesektoren som case for å utvikle, teste og demonstrere SDG-vurderingsmetoden, som vil være den første i sitt slag. 

Prosjektet har som mål gi de involverte interessenter i byggeprosjekter et verktøy for å kvantifisere og dokumentere bærekraft i en absolutt kontekst med hensyn til SDG-ene i løpet av en bygnings livssyklus. 

Det vil gjøre dem i stand til å bruke kvantitativ «SDG-tenkning» som del av sin strategiske planlegging på vei mot å understøtte SDG-ene og unngå å overskride planetens grenser. 

Dessuten vil prosjektet bidra til å realisere politiske klima- og miljømål (f.eks. 70 % reduksjon av CO2-utslipp). 

I motsetning til faresonen er the safe operating space de grønne sirklene i midten, der vi fremdeles befinner oss innenfor planetens grenser. 

Vil du vite mer?

Mia Heide

Mia Heide

PhD Student

Allerød, Denmark

+45 4299 9261

Se også: