Renseanlegg for PFOS/PFAS på Oslo Lufthavn

Oslo Lufthavn har som mål å rydde opp i flere PFOS-lokaliteter og hindre videre spredning av de ulike PFAS-ene.

Utfordringen

Brannskum brukt før 2001 har forurenset grunnvannet med PFOS ved noen lokaliteter på Oslo Lufthavn. Det er i dag få eller ingen metoder som sørger for en effektiv og total opprensning av disse miljøgiftene og fokus ble lagt på å hindre videre spredning, holde forurensningskilden i sjakk og rense ut mest mulig av stoffene frem til nye tiltaksmetoder er på plass.

Løsningen

Gjennom innovativ tilnærming til kjent teknologi, tverrfaglig samarbeid og tett dialog med kunden har Promitek og NIRAS bidratt til at Oslo Lufthavn nå har tre renseanlegg på plass. Renseanleggene sørger for å hindre videre spredning, samtidig som de renser ut PFOS og andre PFAS-er. Promitek og NIRAS har stått for design, prosjektering, bygging og drift av de tre renseanleggene og resultatene så langt er meget positive. Prosjektene ble levert iht. tidsfrister og uten kostnadsoverskridelser.