Sal Haaken building, Norway

Sal Haaken, Bærum

Sal Haaken, Bærum

Kunstgalleri - tilbygg til Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden

Byggherre: Stiftelsen Sal Haaken. Prosjektkostnad: 27.500.000 kroner
Oslo Prosjektadministrasjon var engasjert som prosjekt- og byggeledelse.