Man examining windows at a building

Sandnes kommune – AF Gruppen – Energimerking av Bygninger og Energivurdering av Tekniske Anlegg

Utfordringen

Sandnes kommune forvalter ca. 300 000 kvadratmeter bygningsmasse med samlet energibruk på ca. 58 GWh pr. år. I henhold til Energimerkeforskriften må kommunen energimerke sine bygg samt gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg. Oppdraget ble lyst ut som offentlig anbud i 2011.

Løsningen

AF Gruppen og NIRAS samarbeider om å gjennomføre prosjektet. Flere team bidrar med befaring, analyse og rapportering. Alle tiltak sorteres basert på definerte maler og det beregnes kostnader, lønnsomhet og reduksjon av klimagassutslipp for hvert enkelt tiltak. Tiltakene rapporteres slik at det skal være enkelt å prioritere på tvers av bygg og tiltakstype. Vi bistår også med søknader og rapportering til Enova.