Sjøfartsdirektoratet i Haugesund

smi energi & miljø var miljøfyrtårnkonsulent for Sjøfartsdirektoratet og fulgte dem gjennom prosessen mot sertifisering.

Utfordringen

Sjøfartsdirektoratet ønsket å innføre et miljøstyringssystem og styrke sin miljøprofil. Hovedkontoret i Haugesund med om lag 200 ansatte hadde ved oppstart et godt internkontrollsystem og god motivasjon for å gå i gang med de endringene som skulle til for å bli Miljøfyrtårn. Det var utgangspunktet for en fin prosess fram mot sertifisering.

Løsningen

Sjøfartsdirektoratet vurderte tiltak innen flere områder fra reisepolicy til ombruk av møbler, ”huskelapper” på skjermsparerne for å oppmuntre til gode miljøvaner og nye kildesorteringsstasjoner. Det ble også gjort vurderinger i forhold til kontorlokalene – der det allerede lå godt til rette for god energistyring. Miljøfyrtårnsertifikatet ble overrakt av statsråd Trond Giske.

Vi var svært godt fornøyd med oppfølgingen og hjelpen vi fikk til å komme i gang av Smi energi & miljø. De gav gode råd og veiledning.

Tone Eielsen, Miljøfyrtårnansvarlig, Sjøfartsdirektoratet