Undervisningsbygg - Toppsystem

Undervisningsbygg - Toppsystem

CUSTOMER:

PROJECT DATE: 20170106T103018

Omfang:
- 200 skoler
- 1 400 000 m2
- 800 bygninger

ENSI står for prosjektledelse og kvalitetssikring innen integrasjon, funksjon og framdrift.