View of a small village with a lighthouse

Utsira Kommune – Energieffektivisering og Fornybar Energi i Kommunale Bygg

Utfordringen

Utsira kommune, som er Norges minste kommune, ønsket energimerking med enøkvurdering av den kommunale bygningsmassen.

Løsningen

Det ble gjennomført energimerking og en enkel enøkanalyse. For å få et bedre grunnlag for å vurdere tiltak ble det i samarbeide med kunden søkt om støtte til utredning av den kommunale bygningsmassen. Det ble tildelt støtte fra Enova og en grundig analyse av bygningsmassen med vurdering av beste energiløsning for kommunesenteret ble analysert. Analysen ble utformet som et beslutningsgrunnlag for kommunestyret. Når kommunestyret hadde godkjent omfanget av tiltakene ble det søkt om Enovastøtte for oppgraderingene. NIRAS står for utarbeiding av teknisk anbudsunderlag.

NIRAS har så langt levert energimerking og enkel enøkanalyse, utredning av kommunal bygningsmasse, analyse av energiløsning , søknad om enøkstøtte og utarbeidelse av anbudsunderlag.