Inside Scene Of Koncerthuset Denmark

Brannrådgivning

Få brannteknisk rådgivning innenfor alle typer bygg og industri og i alle brannklasser. Vi leverer sertifisert brannrådgivning, inkludert tredjepartskontroll.

Vi leverer sertifisert brannrådgivning, inkludert tredjepartskontroll. Rådgivningen vår skaper verdi gjennom høy faglighet og mot til å utfordre vanetenking med nye idéer og løsninger. Våre brannrådgivere gjør prosjekter mulige ved å integrere bygg og brann i en helhetlig løsning. Dermed får kunden et optimalt sluttprodukt som gir økt brannsikkerhet.

Sertifiserte brannrådgivere

Vi har 35 brannrådgivere – herunder 15 sertifiserte brannrådgivere på forskjellige brannklassenivåer – med erfaring fra mer enn 2000 prosjekter gjennom 20 år. Vi gir råd om alle former for prosjekter der kunden trenger brannrådgivning – fra mindre ombygginger i etasjebygg til store industribygninger, sykehus og kjøpesentre.

Denne robustheten og erfaringen kommer kundene våre til gode. Vi bistår med alle disipliner innen brannteknisk rådgivning, inkludert:

Brannstrategi og brannteknisk dimensjonering

Byggesaksforskriften inneholder en rekke krav, inkludert funksjonsbaserte krav. Den enkelte byggherre skal alltid sikre at det aktuelle bygget lever opp til de til enhver tid gjeldende krav og brannsikkerhetsnivå – dermed også funksjonsbaserte krav. Dette sikrer NIRAS’ brannrådgivere og fageksperter gjennom en brannteknisk dimensjonering og valg av riktig brannstrategi.

Industrielt brannvern

NIRAS gir råd til både store og små industrivirksomheter om gjeldende myndighetskrav for industrielt brannvern, samt virksomhetenes egne krav til økt verdisikring. Den branntekniske rådgivningen relaterer seg til både norske lover og bestemmelser, f.eks Plan og Bygningsloven og Byggesaksforskriften, samt krav som følge av ATEX-direktivene og spesielle forsikringsbetingelser, inkludert standarder som FM Global. NIRAS utfører oppdrag for både legemiddelindustrien, olje- og gassektoren, logistikkselskaper osv.

Ombygninger og bruksendringer

Brannsikkerhet må ikke undervurderes, og derfor anbefaler vi alltid å få inn en brannrådgiver tidlig i prosjektet for å få kartlagt eventuelle utfordringer og mulige løsninger. Tidlig involvering av brannrådgiveren vil ofte bety en brannteknisk løsning som er mer fleksibel for byggherren. Kontakt NIRAS for å høre mer om fordelene.

Drifts-, kontrolls- og vedlikeholdsplaner

Enhver bygning skal til enhver tid overholde de gjeldende brannforskriftene for området. Derfor er det avgjørende å sikre riktig kontroll og vedlikehold av bygningens brannsikkerhet. NIRAS har stor erfaring med å utarbeide kontroll-, drifts- og brannplaner som er skreddersydd for den enkelte bedrift og kunde.

Risikoanalyser

NIRAS utarbeider ofte risikovurderinger, beredskapsplaner, brannplaner, risikominimeringer med mer. Vi har dermed stor erfaring og kapasitet som gjør oss i stand til å gi kunden best mulig rådgivning for den konkrete brannrådgivningssaken og byggesaksforskriften.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: