Kangerlussuaq NS 08925

Flyplasser

NIRAS bistår med planlegging av alt fra rullebaner til flyplassbygninger og standplasser.

NIRAS gir råd om planlegging og flyging, rullebaner og forplasser, belegninger, flyplassbygninger, flyplassparkering og helikopterplasser.

Vi jobber under ICAO- og BL-retningslinjene når vi planlegger en flyplass med lokaliteter, banelengder, belegning, sikkerhetssoner, hindringsflater, innflygingslys, rullebaner og forplasser. NIRAS designer standplasser slik at tilkoblingspunktene optimaliseres med sikkerhetssonene for flyhåndteringen.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: