Employees With Geoprobe. Lars Prinds Hedegaard LPH Martin Eklund BME NS 08317 1920 Photo Jon Nordahl Min

Geoprobe®-miljøundersøkelser med mobil borerigg

Vi utfører analyser på stedet og tar ut forurensningsprøver av jord, vann og poreluft på ned til 50 meters dyp ved bruk av vårt Geoprobe®-system.

NIRAS har tre mobile borerigger med mobilt laboratorieutstyr for analyse på stedet og for å ta forurensningsprøver av jord, vann og poreluft. Vi er et av få selskaper i Europa som er i stand til å ta ut prøver på dybder ned til 50 meter.

Med Geoprobe®-systemet kan vi bistå med alle faser av en moderne kartlegging av hydrogeologi og forurensningsutbredelse. Hvis tidsplanen for prosjektet er stram, kan vi tilby en prosess der alle analyser foreligger med det samme – på stedet fra vårt eget analyseutstyr.

Prøvetaking med Geoprobe®

Geoprobe® er et lite kjøretøy på larveføtter som måler forurensningsnivået i jorda. Konseptet ble utviklet i USA, men siden 1998 har vi utviklet oss til å være blant de ledende i bruken av Geoprobe®-systemet til avanserte forurensningsundersøkelser.

Vi deltar jevnlig i innovative prosjekter for å teste og utvikle nytt utstyr for Geoprobe® og andre utstyrsleverandører.

Geoprobe® – et økonomisk fordelaktig valg

Geoprobe® er et økonomisk fordelaktig valg, ettersom det innebygde måleutstyret er koblet direkte til datamaskinene våre. Analysen starter derfor i det øyeblikket borekronen går i bakken. Umiddelbart etter ser teknikerne resultatene på dataskjermen i det mobile laboratoriet. Med Geoprobe® trenger du derfor ikke vente i flere dager på analyseresultater. Du får umiddelbart den relevante kunnskapen for å bestemme om det skal bores videre – eller stoppes.

Tradisjonelle boringer uten løpende prøveanalyse fører også med seg unødvendige boringer. Geoprobe® tilbyr en fleksibilitet som gjør at vi ’on-site’ kan tilpasse mengden av prøver til bare å omfatte de nødvendige. Det betyr at vi i mindre oppdrag ofte kan fullføre alle boringer og analyser på én arbeidsdag med Geoprobe®. Dermed sparer du både tid og penger.

Detaljert forståelse av forurensningsveier ved bruk av Geoprobe®

Vårt erfarne Geoprobe®-team har en tilnærming til forurensningsundersøkelser som gir deg mulighet til å justere og optimalisere feltundersøkelsen kontinuerlig. På den måten oppnår du det best mulige grunnlaget for prosjektet. Det kan for eksempel være en påfølgende opprenskingstrategi basert på en detaljert forståelse av forurensningens fordeling, masse og spredningsveier.

NIRAS har gjennom tallrike prosjekter oppnådd en forståelse, erfaring og rutine med Geoprobe® som vi er stolte av og gjerne deler. Vi utfører rutinemessig uttak av nivåspesifikke grunnvannsprøver, kjerneprøver, poreluftprøver og filtersetting, samt injeksjoner med forskjellige reaktanter og tracere.

Geoprobe®-utstyret vårt sikrer feltdata av høy kvalitet

For miljøspesialister på feltet kan vi nevne at NIRAS har utstyr av typen MIHPT, LL-MIHPT, EC, HPT og OIP til feltundersøkelser. Dette betyr at NIRAS leverer forurensningsundersøkelser på høyeste kvalitetsnivå og med grundig testede teknikker og metoder med Geoprobe®. Vi kjenner betydningen av valide resultater og leverer alltid feltdata av høy kvalitet.

Fire grunner til å få NIRAS til å gjennomføre din miljøundersøkelse med Geoprobe®:

  1. Den selvkjørende boreriggen er fleksibel og kan derfor raskt gjøres klar til å gå i bakken.
  2. Boreriggen er relativt liten. Derfor kan vi utføre boringer der plassen er trang.
  3. Rask og nøyaktig informasjon om geologi og forurensningsutbredelse. Mulighet for sanntidsvisning hos kunden av operatørens skjermbilde fra vårt mobile laboratorium via internettforbindelse.
  4. 20 års erfaring med prøvetakingskonseptet.

OIP – gjør forurensningen selvlysende

Som den første i Europa bruker NIRAS’ Geoprobe en helt ny målesonde kalt OIP (Optical Profiling Tool). Geoproben presser en målesonde ned gjennom jordlagene, som hvert måler 1,5 cm. Sonden er utstyrt med en liten lyskilde som sender ut et UV- eller grønt lys. Lyset får forurensningen av hydrokarboner i jorda til å fluorescere. Dette signalet kan fanges opp av et målekamera, som i sanntid konverterer det til en prosentvis mengde av hydrokarboner.

Med OIP-metoden får du et veldig detaljert bilde av hvor forurensningen er lokalisert, samt om det er lette eller tunge oljekomponenter som er til stede i fri fase. Sonden måler også jordens elektriske og hydrauliske ledningsevne, og dermed oppnås det samtidig kunnskap om de geologiske forholdene.

OIP-kameraet tar også vanlige bilder, slik at du kan se selve forurensningen og f.eks. jordens kornfordeling. Deretter kan det tas ut individuelle jordprøver på stedene der Geoprobe med OIP har vist at det er forurensning, for analyse i et akkreditert laboratorium. På den måten sparer kunden både mange unødvendige dyre jordprøver og kan kartlegge utbredelsen av forurensningen mye raskere.

Se Geoproben i funksjon i Køge Havn

Oversikt over utstyret vårt

Hvis du allerede er kjent med Geoprobe®-konseptet og ønsker en oversikt over nøyaktig hvilket utstyr vi tilbyr, kan du se en oversikt på vårt faktablad:

Se faktablad Oversikt over mål og vekt

Se faktablad Miljøundersøkelser med Geoprobe-utstyret er raskere, billigere og bedre

Se faktablad Teknisk oversikt over analyseutstyret vårt

Vil du vite mer?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Lars Prinds Hedegaard

Lars Prinds Hedegaard

Project manager - Geoprobe

Allerød, Denmark

+45 2141 8341

Anders G. Christensen

Anders G. Christensen

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 2141 8330

Se også: