Analyse og planlegging

Bricks in the park Lindevangsparken, Copenhagen

Fra kunnskap til handling

Med bred kompetanse innenfor analyse og planlegging kan NIRAS sikre kunden bærekraftige løsninger.

Vi kan analysere bruker- og kundeadferd. Vi kan avklare hva som skal til for at et prosjekt skal være økonomisk bærekraftig. Og vi kan sørge for at byer, bygninger og infrastruktur utvikles med respekt for kulturarv og landskap.

Bredt kompetansefelt innen planlegging

Vi har et bredt kompetansefelt innen planlegging, og har mye erfaring med infrastruktur, landskap, byer og detaljhandel.

NIRAS er dessuten en ledende rådgiver innen bærekraftig byutvikling og klimasikring.

Rammer for byliv, kultur og foreningsliv

Enten du ser det fra brukernes, kommunale beslutningstageres eller investorens side, kan våre økonomer, sosiologer og antropologer sørge for at infrastruktur og byutvikling skaper velfungerende rammer for byliv, kultur, foreningsliv og detaljhandel.

Som rådgivere eller prosjekterende i store prosjekter, samarbeider vi ofte tett med kolleger i NIRAS. Samtidig har vi en lang rekke oppgaver, hvor vi alene står for analyser eller fasilitering av prosesser.