Prosessindustri

Person with blue gloves making a check-up on canned food

NIRAS er din profesjonelle uavhengige rådgiver når det gjelder investeringer, prosjektimplementering og produksjonsoptimalisering av produksjonsanlegget ditt.

Basert på våre eksperter omfattende kunnskap om dine produkter og prosesser, kan vi forvandle visjoner og utfordringer til bærekraftige løsninger - fra første konsept til full drift anlegget.

Vårt fokus på beste praksis, innovasjon og bærekraftige løsninger sikrer deg bedre resultater og pålitelig drift. Vi tilbyr konsulenttjenester til noen av de største aktørene i verden for å optimalisere verdikjeden, og dermed styrke våre kunders konkurranseevne i markedet. Vår tverrfaglige tilnærming til løsningene integrerer funksjon, design og økonomi med langsiktig utvikling.