Utviklingsbistand

Men working in a valley in Bhutan

Prosjektledelse, teknisk bistand og tverrfaglighet

NIRAS er et av Europas største konsulentselskaper innen utviklingsbistand. I Norge er en avdeling i ENSI AS en del av vår organisasjon for utviklingsbistand.

Over 14 000 eksperter

Vi har omtrent 200 fast tilknyttede ansatte, og et nettverk av over 14 000 eksperter, som jobber med internasjonal utviklingsbistand. Over 80 % av våre ansatte har en akademisk grad innen våre hovedkompetansefelt.

NIRAS har over 40 års erfaring med utviklingsbistand. Vi gjennomfører over 250 prosjekter i året, som gir oss en omsetning på omtrent 50 millioner euro innen forretningsområdet. Vi jobber over hele verden innen en lang rekke forskjellige sektorer.

Prosjektledelse og teknisk bistand

  • Vi hjelper til med prosjektledelse og teknisk bistand for internasjonale bistandsorganisasjoner innen:
  • Utvikling av landbrukssektorer
  • Landbruk, dyrehold og matproduksjon
  • Utvikling av privat sektor
  • Fornybar energi, klimaendringer og katastrofeberedskap
  • Forvaltning av naturressurser, skogbruk, oversvømmelser, kystvern og miljø
  • Vannforsyning, kloakk og avløpsvann samt bekjempelse av forurensing
  • Energieffektivisering

 

Tjenester av høy kvalitet

Hovedkontorene våre i Danmark, England, Finland, Norge, Polen, Serbia, Sverige og Tyskland samarbeider tett ved hjelp av felles interne prosjektstyringsverktøy og informasjons-systemer. Slik sørger vi for at kunder og partnere alltid får samme høye kvalitet på våre tjenester, uansett hvor de befinner seg.

Gjennom de 16 lokalkontorene våre i Øst- og Mellom-Europa, Asia og Afrika har vi sterke lokale forbindelser til eksperter og organisasjoner på alle våre hovedmarkeder.

Med NIRAS’ tverrfaglige kompetanse tar vi med oss hensynet til både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft inn i våre prosjekter.

Les mer om utviklingsbistand på NIRAS.com og hos ENSI - Energy Saving International AS