Nærvarme, nærkjøling og energisentraler

Boiler at Hjørring district heating power plant

Vi utvikler lønnsomme og miljøvennlige prosjekter

Vi tar ansvar for prosjektering, prosjektledelse og faglig ledelse for energisentraler, nærvarmeanlegg, fjernvarmeanlegg, kjøleanlegg og fjernkjøleanlegg.

Våre løsninger er basert på en uhildet vurdering av prosjektet, og vi henter inn priser fra energileverandører og leverandører av teknisk utstyr. Dette gir kunden en trygghet for at den løsningen som velges er den mest optimale.