Søknad om støtte

Close-up of a hand touching an orange coloured radiator

De siste 5 år har NIRAS skaffet våre kunder i overkant av 100 millioner kroner i støtte.

Støtten har gått til energieffektivisering, omlegging til fornybar energi, FoU- og EU-prosjekter!

Hvilke prosjekter kan oppnå støtte?

Offentlige og private prosjekter innen energieffektivisering, investering i fornybar energi, forskning og utvikling (FoU) og nettverk kan oppnå delfinansiering.


Eksempel på prosjekter er:

  • Støtte til utredning og tiltak i passivhus og lavenergibygg
  • Utredning av energieffektivisering i offentlige bygg
  • Energieffektivisering av bygg og industri
  • Etablering av nærvarme/fjernvarme
  • Energisentraler basert på fornybar energi som bioenergi, varmepumper, spillvarme fra industri o.s.v.
  • Småkraftverk
  • Solenergi
  • Vindenergi
  • Utvikling av miljøteknologi
  • Nettverksprosjekter, EU prosjekter ol.

Ta kontakt med oss for en lønnsom samtale om ditt prosjekt!