Veier

Aerial view of unfinished highway

En vei må være mer enn å bare en forbindelse mellom to punkter

Det stadig økende behovet for effektiv transport stiller krav til trafikkplanlegging og prosjektering av veiprosjekter der trafikksikkerhet, bærekraft og fremkommelighet er blant nøkkelordene. Enten det dreier seg om en komplisert veiføring gjennom sårbar natur, anlegging av ny motorvei eller forbedring av et trafikknutepunkt, har vi ekspertene som kan hjelpe dere. Vi har spesialister innen alle relevante fagområder, og vi har kompentanse og kapasitet til å utføre både små og store oppgaver innenfor vei, gater, byrom m.m.

NIRAS jobber blant annet med planlegging av:

  • Motorveier
  • Offentlige og private veier og gater
  • Plasser og byrom
  • Byutvikling og arealutvikling
  • Veidrift og vedlikehold

NIRAS løser veiprosjekter i tverrfaglige team med den nyeste kunnskapen innen relevante fagområder. Gjennom samarbeid mellom kunden, interessenter og rådgiver, kommer vi frem til en teknisk gjennomarbeidet løsning som er økonomisk fordelaktig, og som har miljørikitig prosjektering i sentrum.

Gater, plasser og byrom

NIRAS tilbyr rådgivning innen alle former for gater, plasser og byrom. NIRAS sitter på den nyeste kunnskapen innenfor byutvikling og klimatilpasning i byrom, slik at overflatevann og lignende kan håndteres til minst mulig sjenanse for alle.

Vi prosjekterer gater og plasser der arealet skal oppfylle mange menneskers forskjellige behov:

Optimal terminalplanlegging for kollektivtrafikk, plass til parkering, fred og ro i boligområder, pene og interessante oppholdssteder. Det er sjelden nok plass, og utfordringen ligger i å utnytte hver eneste kvadratmeter på best mulig måte.

Mange kommuner har som mål å skape bedre forhold for myke trafikanter. NIRAS er involvert i flere prosjekter der vi planlegger og etablerer nye sykkel- og gangstier som skal sikre en bedre opplevelse av byrommet og ivareta både trygghet og sikkerhet. Alle prosjekter gjennomføres med fokus på å integrere sykkeltrafikk i byrommet og i naturen.

Byutvikling og arealutvikling

NIRAS tilbyr rådgivning innen arealutvikling – helt fra den spede planleggingsfasen hvor prosjektet innarbeides i kommunens fysiske planlegging og samkjøres med leverandører av tjenester. Vi hjelper dere å forme planene til realiserbare prosjekter der alle utfordringer med klimatilpasning, natur, jordsmonn, miljø, trafikk, vei- og ganganlegg, grønne områder og forsyningsanlegg er håndtert og ivaretatt. Samtidig sørger vi for at prosjektene er gjennomtenkt også med tanke på mange års drift av veier, grønne områder og forsyningsanlegg.

Veidrift og vedlikehold

Vi har erfaring fra de fleste driftsområder og teknisk kompetanse til å vurdere og sikre at den faglige kvaliteten ivaretas og utvikles i driftsorganisasjonene. Vi vet også hvordan anbudsprosesser tilrettelegges og gjennomføres på best mulig måte – både innenlands og i EU.