Field covered in snow with small water stream

Industrimiljø

Miljøregnskap og klimagassregnskap

Miljøstyring og miljøsertifisering

Woman drilling in red brick wall

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Du trenger å få utarbeidet en Miljøsaneringsbeskrivelse for rehabiliterings- og rivetiltak som berører mer enn 100 m2 BRA, eller vil generere mer enn 10 tonn avfall. NIRAS har kvalifisert personell til å gjøre dette.

Excavator digging mud

Miljøovervåking og miljøkontroll

Vi kan kartlegge, analysere og estimere kostnader for eventuelle løsninger for jord- og grunnvannsforurensning. Vi har lang erfaring med miljøovervåking og kontroll i vannmiljøer med fokus på kjemi og biologi.

Excavator working at field

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Two people in work gear standing in front of a van

Oljeutskillerservice

Driftskontroll for oljeutskillere med prøvetaking av avløpsvann.

Renseanlegg for forurenset vann

Vann er grunnleggende for alt liv på jorda, og for at vi skal ha et sunt og bærekraftig samfunn er det viktig med god vannkvalitet. NIRAS har et faglig sterkt rådgivermiljø innen rensing av alle typer vann, og våre eksperter finner kostnadseffektive løsninger som er miljømessig forsvarlig.