Field covered in snow with small water stream

Industrimiljø

Bistand til etablering, utvidelse og drift.

Amager beach resort

Miljøregnskap og klimagassregnskap

Woman drilling in red brick wall

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Du trenger å få utarbeidet en Miljøsaneringsbeskrivelse for rehabiliterings- og rivetiltak som berører mer enn 100 m2 BRA, eller vil generere mer enn 10 tonn avfall. smi energi & miljø har kvalifisert personell til å gjøre dette.

Excavator digging mud

Miljøovervåking og miljøkontroll

Jordforurensning og grunnvannforurensning. Vi kan analysere, utvikle og sette pris på hva det koster. Vi har lang erfaring med miljøovervåking og kontroll i vannmiljøer med fokus på kjemi og biologi.

Excavator working at field

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Representerer du en byggherre eller byggerådgiver med ansvar for igangsetting av et byggeprosjekt eller gravearbeid, kan NIRAS bistå med kartlegging av eventuell forurensing av grunnen.

Two people in work gear standing in front of a van

Oljeutskillerservice

Driftskontroll for oljeutskillere med prøvetaking av avløpsvann.