Field covered in snow with small water stream

Industrimiljø

Amager beach resort

Miljøregnskap og klimagassregnskap

Woman drilling in red brick wall

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Du trenger å få utarbeidet en Miljøsaneringsbeskrivelse for rehabiliterings- og rivetiltak som berører mer enn 100 m2 BRA, eller vil generere mer enn 10 tonn avfall. NIRAS har kvalifisert personell til å gjøre dette.

Excavator digging mud

Miljøovervåking og miljøkontroll

Jordforurensning og grunnvannforurensning. Vi kan analysere, utvikle og sette pris på hva det koster. Vi har lang erfaring med miljøovervåking og kontroll i vannmiljøer med fokus på kjemi og biologi.

Excavator working at field

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Two people in work gear standing in front of a van

Oljeutskillerservice

Driftskontroll for oljeutskillere med prøvetaking av avløpsvann.