Miljøovervåking og miljøkontroll

Excavator digging mud

Vi kan kartlegge, analysere og estimere kostnader for eventuelle løsninger for jord- og grunnvannsforurensning. Vi har lang erfaring med miljøovervåking og kontroll i vannmiljøer med fokus på kjemi og biologi.

NIRAS har lang erfaring med miljøovervåkning og miljøkontroll i vannmiljøet. Ved starten av hvert prosjekt gjennomfører vi en konkret vurdering for å bestemme riktig metode som gir best kvalitet og er mest kostnadseffektiv. NIRAS utvikler sitt eget utstyr slik at vi kan tilpasse måleinstrumentet til det spesifikke prosjektet. En av våre tjenester er overvåkning basert på automatiske målestasjoner i kombinasjon med manuell prøvetaking. Vi følger alltid norske retningslinjer og veileder knyttet til arbeider i vannmiljøet.