Miljøregnskap og klimagassregnskap

CO2 written in the sky

I et samfunn hvor miljø- og klimautfordringer blir stadig viktigere, kan vi i NIRAS hjelpe deg med å få en oversikt over din virksomhet eller ditt produkt ved hjelp av et miljø- eller klimagassregnskap. En slik oversikt kan dokumentere miljø- og klimaprestasjoner, også over tid, og identifisere de tiltakene som gir mest miljø- og klimanytte. Regnskapet vil også kunne peke på mulige forbedringsområder og muligheter for kostnadsbesparelser i virksomheten din.

Et miljøregnskap vil i mange tilfeller være en del av et miljøstyringssystem, f.eks Miljøfyrtårn eller ISO14001. 

Miljø- og klimaberegninger kan også benyttes som beslutningsgrunnlag ved å sammenligne ulike alternativer og slik kunne velge det mest miljø- eller klimavennlige alternativet.

Tjenester vi tilbyr:

  • Klimagassbudsjett
  • Klimagassregnskap
  • Klimafotavtrykk
  • Miljøregnskap
  • Livsløpsvurderinger (LCA)
  • Miljødeklarasjon (EPD)

Vi har erfaring med miljø- og klimaberegninger for bygge- og anleggsprosjekter, kommuner, avfallshåndtering, materialer og produkter. Ved å ha et bevisst forhold til miljø- og klimaprestasjonene til din virksomhet eller ditt produkt er du en del av løsningen på noen av dagens største utfordringer, som forurensning og klimaendringer.