Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Excavator working at field

NIRAS har bred erfaring innen kartlegging av forurenset grunn. Representerer du en byggherre eller byggerådgiver med ansvar for igangsetting av et byggeprosjekt eller gravearbeid, kan NIRAS bistå med både kartlegging av eventuell forurensing av grunnen, med tiltaksplan og med å få godkjenning fra forurensningsmyndighetene.

Forurensningsforskriftens kap. 2 krever at tiltakshaver kartlegger eventuell forurensning av grunnen før terrenginngrep settes i gang, hvis der har vært aktiviteter som kan ha forurenset grunnen, eller hvis det er andre grunner til å anta at grunnen kan være forurenset. Undersøkelsene våre følger alle formelle krav, slik at de kan brukes som dokumentasjon og innberetning til myndighetene. Hvis undersøkelsene avdekker forurensning, krever myndighetene at det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av den forurensede grunnen. Forurensningsmyndighetene må godkjenne tiltaksplanen før gravearbeidet kan igangsettes. NIRAS er behjelpelige med hele prosessen.