Miljøteknisk grunnundersøkelse

Excavator working at field

Representerer du en byggherre eller byggerådgiver med ansvar for igangsetting av et byggeprosjekt eller gravearbeid, kan NIRAS bistå med kartlegging av eventuell forurensing av grunnen.

Loven krever at byggherren må kartlegge eventuell forurensning av grunnen før bygging eller gravearbeider settes i gang, hvis det i det aktuelle området har vært aktiviteter som kan ha forurenset grunnen – eller hvis det er andre grunner til å anta at grunnen kan være forurenset.

Bred erfaring gir sikkerhet

NIRAS har gjennomført denne typen undersøkelser for mange kunder, og derfor kan dere være sikre på at vi vet hvordan vi hjelper dere å få gjennomført det ønskede prosjektet.

Hvis det er snakk om forurensning, tilbyr vi de nødvendige tjenester for å rense eller deponere jorda. Dere kan selvsagt også velge en annen virksomhet til dette. Resultatene fra våre miljøtekniske grunnundersøkelser er naturligvis utarbeidet i henhold til bransjestandarder, slik at resultatene kan benyttes av alle.

Tiltaksplan ved forurensing

Undersøkelsene følger også alle formelle krav, slik at de kan brukes som dokumentasjon og innberetning til myndighetene. Dette sørger vi også for. Hvis undersøkelsene avdekker forurensning, krever dessuten myndighetene at det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av den forurensede grunnen. Forurensningsmyndighetene må godkjenne tiltaksplanen før gravearbeidet kan igangsettes. Ved behov kan NIRAS bistå med å utarbeide planen og gå i dialog med myndighetene slik at planen blir godkjent.

Vi tilbyr også utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan.