Worker in a circular tunnel looking at wires

Forundersøkelser og sluttkontroll

Bedre beslutningsgrunnlag og sluttkontroll gir et mer bærekraftig anlegg.

Water running down a sewage

Fremmedvann

Høyteknologisk metode for å finne fremmedvannet

Yellow pipes

Hydraulisk modellering

Intuitiv modellverktøy for vannforsyningen

Two men sitting on bench in freight area

Klimatilpasning

Tiltak for å møte dagens og fremtidens klimaendringer

Big concrete circular perimeters for wire renewal on a field

Ledningsfornyelse

Hvilken fornyelsesmetode passer best i ditt prosjekt?

Leakage on a metal pipe

Lekkasjehåndtering

Stopp lekkasjen og gjør virksomheten mer effektiv og bærekraftig.

Closeuo og metal pipeline

Prosjektering

Prosjektering av alt fra ledningsnett til anlegg

;