Hydraulisk modellering

Yellow pipes

Intuitiv modellverktøy for vannforsyningen

 

NIRAS er partner med Schneider Electrics, utvikler av det hydrauliske modellverktøyet Aquis som simulerer strømninger og trykk i distribusjonsnettverket. Ulikt andre hydrauliske modeller bruker Aquis sanntidsdata til å analysere og overvåke den nåværende situasjon. Dette gjør det mulig for operatøren å ta smartere beslutninger for å optimalisere produksjon og øke økonomisk ytelse. Modellen er intuitiv og er i dag i bruk hos flere store vannverk og kommuner i Skandinavia.

 

For mer informasjon om Aquis klikk her. Vi kan også tilby demonstrasjon av programvaren.

 

NIRAS har flere spesialister med lang erfaring innen hydraulisk modellering. Vi kan tilby integrering, opplæring, service og support for din virksomhet.