Jobbe i NIRAS

Two men and one woman working around a table

De fleste av oss er høyt utdannede spesialister.

Flesteparten av NIRAS’ 2200 ansatte er høyt utdannede spesialister, som ingeniører, antropologer, økonomer, arkitekter eller ledelseskonsulenter. Vi har også en mindre gruppe ansatte med kortere utdannelse, som for eksempel miljøteknikere.

Uansett utdanningsnivå og stillingstittel deler vi de samme verdiene og den samme kulturen. Med gjensidig respekt for hverandre og kundene våre, samt stort tverrfaglig engasjement, hjelper vi hverandre å realisere kundenes visjoner og prosjekter.

Tverrfaglig samarbeid

Som ansatt i NIRAS blir du del av en virksomhet hvor tverrfaglig samarbeid står i sentrum. Organisasjonsstrukturen er flat, og bedriftskulturen viktig. NIRAS er en prosjektorganisasjon, og tverrfaglig samarbeid er hjørnesteinen i vår tilnærming til prosjektarbeid. For kunden er det en stor fordel å alltid kunne dra nytte av våre mange dedikerte spesialister. Det sørger for helhetlige løsninger som er innovative så vel som økonomisk og miljømessig bærekraftige.

Som ansatt får du mulighet til å bruke din spesifikke fagkompetanse, samtidig som du får erfaring fra mange ulike typer prosjekter. Du vil bygge et sterkt kontaktnettverk, både internt i bedriften og eksternt gjennom kundekontakter. I NIRAS får du muligheten til å ta selvstendig initiativ i hverdagen. Det betyr også at vi forventer at hver enkelt er i stand til selv å styre og prioritere.

Vi lytter – Vi lærer – Vi leverer

I mange år har vi brukt følgende tre utsagn for å formidle våre verdier: Vi lytter – Vi lærer – Vi leverer. Disse verdiene står sentralt i vår sterkt samarbeidsorienterte, faglig stolte og kundefokuserte kultur. De er helt avgjørende for oss i vårt virke, både innad i organisasjonen og i forholdet til våre kunder.

Kundene skal oppleve oss som en pålitelig, utfordrende og kvalifisert sparringspartner og rådgiver.

Les mer om verdiene våre her