FB Beer Production

Næringsmidler

NIRAS er din profesjonelle uavhengige rådgiver når det gjelder investeringer, prosjektgjennomføring og produksjonsoptimalisering av ditt produksjonsanlegg i mat- og drikkevarebransjen.

Med utgangspunkt i våre eksperters inngående kunnskap om produktene og prosessene dine kan vi omsette visjoner og utfordringer til bærekraftige løsninger – fra første idé til fullt operativt anlegg.

Fokuset vi har på beste praksis, innovasjon og bærekraftige løsninger sikrer deg bedre resultater og pålitelig drift. Vi er rådgiver for noen av de største aktørene i verden om optimalisering av verdikjedene deres og styrker dermed kundenes konkurranseposisjon i markedet. Vår tverrfaglige tilnærming til løsningene integrerer funksjon, design og økonomi med langsiktig utvikling.

Tjenester

Vil du vite mer?

Thomas B. Olsen

Thomas B. Olsen

Executive Vice President

Allerød, Denmark

+45 3071 3961

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2938 2476