09 Industrial Utilities Peter Viking Topsil In Frederikssund 2

Industrielle forsyningsselskaper

NIRAS tilbyr ledende forsyningsløsninger til det globale næringsmiddelmarkedet. NIRAS’ tjenester har et sterkt fokus på bærekraftige løsninger og FNs bærekraftsmål.

NIRAS har eksperter på alle områder innen industrielle forsyninger; gass, elektrisitet, vann, mv. NIRAS lytter til kundens behov gjennom hele prosjektet og sikrer at produksjonsanleggets installasjoner plasseres optimalt.

Når NIRAS designer installasjoner, sikres det tett integrasjon med prosessutstyr og bygninger. Samtidig gir NIRAS råd til kunden om hvordan forsyningsanleggene best kan plasseres med tanke på å effektivisere arbeidsmiljøet og sikre optimal sikkerhet.

Industrielle forsyninger og bærekraft

For næringsmiddelvirksomheter er det veldig viktig at energi- og vannreduksjon mv. inngår i masterplanen og den generelle designen av anlegget, ikke bare for å redusere produksjonskostnadene, men også for å styrke bedriftens bærekraftige profil.

NIRAS’ eksperter innen forsyningsanlegg kan hjelpe kunden med å optimalisere bedriftens driftskostnader og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

NIRAS gjennomfører komplette revisjoner av forsyningsanlegg i næringsmiddelvirksomheter for å identifisere forbedringsområder. Dette kan hjelpe kunden med å spare ressurser og penger, samt forbedre bærekraften og dermed fremtidssikre virksomheten.

Integrering av forsyningsanlegg med produksjonsanlegg

NIRAS har gjennom mange år samlet stor erfaring med design av forsyningsanlegg i forhold til ressurs- og energivennlige løsninger for alle typer næringsmiddelvirksomheter. Ved bruk av ledende teknologier undersøker NIRAS alle slags forsyningsproblemer, for eksempel energiforbruk til oppvarming, damp, kjøling mv.

Når det gjelder spesifikke anlegg, for eksempel vann (f.eks. WFI, PW), damp, trykkluft og nitrogen, sørger NIRAS for effektiv integrering og fokus på bærekraftige og energivennlige løsninger.

Samtidig kan NIRAS’ eksperter sikre nye, innovative tilnærminger til kundens problemer, for eksempel sikker gjenvinning av behandlet prosessvann. NIRAS bruker den nyeste teknologien i prosjektene til å forbedre vanneffektiviteten i den globale næringsmiddelindustrien.

Optimal sammenkobling med eksisterende forsyninger

NIRAS bruker sin kompetanse til å sikre at det er riktig utstyr og installasjoner som kjøpes inn og installeres i nye toppmoderne næringsmiddelanlegg.

NIRAS designer og leverer komplekse prosessindustrianlegg som omfatter alle forsynings- og automatiseringssystemer, samt pakke- og end-of-line-løsninger.

I tillegg designer NIRAS ventilasjons- og forsyningsanlegg som lever opp til kundens spesifikke krav og gjeldende standarder, og vi sørger samtidig for optimal sammenkobling med de eksisterende forsyningene. NIRAS designer dessuten kjøleanlegg som sikrer energioptimal temperaturregulering i prosesser og anlegg.

Skandinavisk arv og helhetlig tilnærming

NIRAS’ ekspertise bygger på lange skandinaviske tradisjoner for verdensledende standarder når det gjelder miljø og mattrygghet, samt et tett samarbeid med universiteter.

NIRAS’ helhetlige tilnærming til næringsmiddelprosjekter samt det faktum at vi har eksperter på alle ingeniørområder, understreker at NIRAS kan levere løsninger innenfor industrielle forsyninger som tar hensyn til alle faktorer ved kundens produksjonsanlegg.

  • Prosessteknologi
  • Rør- og tankdesign
  • Kjøleanlegg
  • Industrielle installasjoner og VVS-installasjoner
  • Energioptimalisering
  • Design og optimalisering av pakkeanlegg
  • Prosessautomatisering

Vil du vite mer?

Frank Nyegaard

Frank Nyegaard

Market Director

Odense, Denmark

+45 5121 7992

Se også: