Orkla bruker overskuddsenergi fra snacksfabrikk til sentralvarme

Orkla

NIRAS har hjulpet den danske snacksprodusenten KiMs - en del av Orkla-gruppen - med å bruke overskuddsvarmen fra produksjonsanlegget til sentralvarme. Prosjektet har hjulpet KIMs med å redusere CO2-utslippene, dekke sitt eget interne varmebehov, samtidig som det lar lokalsamfunnet få tilgang til overskuddsvarme.

1. juni, 2023
  • SDG: #7, #9, #11
  • Sektorer: Næringsmidler
  • Land: Danmark

KiMs, som er en del av Orkla-gruppen, er Danmarks ledende produsent av chips og snacks, og selskapet bruker betydelige mengder energi på å omdanne skivede poteter til sprø chips.

KiMs/Orkla var fast bestemt på å forbedre selskapets miljøpåvirkning og redusere sitt karbonavtrykk.

I 2014 bestemte selskapet seg derfor for å bruke en metodikk der overskuddsvarmen og energien fra produksjonen kunne gjøres om til sentralvarme for fabrikken så vel som til oppvarming av husene i det omkringliggende lokalsamfunnet.

I 2017 tok Orkla kontakt med NIRAS for å finne en måte å optimalisere det pågående prosjektet på. NIRAS klarte å komme opp med en løsning der overskuddsvarmen og energien kunne brukes enda mer effektivt og dermed bidra til å redusere karbonutslippene ytterligere.

Energikartlegging og varmegjenvinning

NIRAS rådet Orkla-gruppen om hvordan man kunne gjenvinne varmen fra produksjonen, noe som bidro til å dekke fabrikkens eget behov for sentralvarme. Videre leverte overskuddsvarmen også det som tilsvarer oppvarmingen av 200 husstander i Danmark årlig.

«Vår tilnærming var å kartlegge selskapets ulike typer energi- og varmeforbruk. Først ble det laget en kartlegging av alle kalde og varme energistrømmer for å finne flaskehalser og optimalisere energieffektiviteten til systemene. Deretter ble fokuset rettet mot elektrisitet, og det ble laget en kartlegging av alt energiforbrukene utstyr for å bestemme deres energieffektivitet og samtidighetsfaktor,» forklarer markedssjef for Food and Beverage i NIRAS, Frank Nyegaard.

Ved å gjennomføre en kartlegging av alle prosesser i fabrikken, klarte NIRAS å identifisere potensialet for energisparing og dermed også presentere forslag til energioptimalisering.

Fra konseptuelt design til anbudsprosesser og gjennomføring av prosjektet

NIRAS utarbeidet det konseptuelle designet for energigjenvinningsprosjektet. Dette inkluderte å etablere en oversikt over de ulike mulighetene og forslag til riktige løsninger for å få gjennomførbare og effektive prosjekter som ville gi maksimal effekt.

Videre utarbeidet NIRAS det grunnleggende og detaljerte designet, samt anbudsprosessen for prosjektet. Til slutt var NIRAS ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

«NIRAS sin prosjekttilnærming kan anvendes på en rekke prosjekter innen ulike bransjer. Vår ekspertise er ikke begrenset til denne typen selskaper, og mange selskaper har et stort potensial for å redusere energikostnadene sine, skape sin egen varmeforsyning og ikke minst redusere karbonavtrykket sitt. Det er virkelig mange positive sider ved vår tilnærming,» sier Frank Nyegaard.

Se også:

Vil du vite mer?

Frank Nyegaard

Frank Nyegaard

Market Director

Odense, Denmark

+45 5121 7992