04 Tendering Commissioning Brewery Tooel 4

Anbud og idriftsettelse

NIRAS tilbyr konsulenttjenester innen anbud og idriftsettelse til næringsmiddelvirksomheter over hele verden. Enten kunden planlegger et helt nytt prosjekt, en større utvidelse av eksisterende anlegg eller flytting av et anlegg, kan ekspertene våre hjelpe med å ta de riktige avgjørelsene.

Anbudsprosesser

Anbudsprosesser kan være svært komplekse og tidkrevende, men de er også svært fordelaktige for et prosjekt hvis de håndteres av NIRAS’ eksperter. Hvis du velger de riktige anbudsprosessene utført av NIRAS’ erfarne eksperter, kan du spare mye penger og finne entreprenørene som egner seg best for prosjektet.

Det viktigste er likevel at kunden og entreprenørene sammen kan ta informerte og detaljerte beslutninger om prosjektet på grunnlag av anbudsprosessen. Når entreprenørene er nøye utvalgt, elimineres risikoen for budsjettoverskridelser, noe som fører til mer sikkerhet og stabilitet i prosjektet.

Dessverre velger noen næringsmiddelvirksomheter å godta billigere tilbud som ikke fullt ut lever opp til prosjektets kompleksitet, rett og slett fordi de ved første øyekast ser ut til å være mer fordelaktige enn de dyrere tilbudene fra erfarne entreprenører som kan vise til gode resultater fra lignende prosjekter. Dette betyr at umiddelbart billigere anbudsløsninger kan bli både dyrere og mer tidkrevende enn anbud basert på solid kompetanse.

CAPEX-metode

NIRAS’ CAPEX- metode og -verktøy veileder kunden trygt gjennom alle faser av prosjektet og sikrer en problemfri og kostnadseffektiv utførelse fra masterplan til design, anbud og kontraktsinngåelse og til testing og igangkjøring.

Vi bistår kundene i anbudsprosessen for å sikre at de får den beste løsningen til de mest konkurransedyktige prisene. Ekspertene som styrer anbudsprosessen, har den nødvendige kompetansen til å kunne gjennomføre kundens prosjekt på den mest kostnadseffektive måten, som oppfyller alle krav og dermed sikrer at virksomheten får maksimal verdi for pengene.

NIRAS jobber jevnlig med ledende globale entreprenører i næringsmiddelindustrien og har full forståelse for de ofte komplekse detaljene bak anbudene.

Når NIRAS håndterer anbudsprosesser, tar vi alltid entreprenørenes seneste arbeid og historikk samt medarbeiderne deres og holdningen til prosjektet med i vurderingen.

Idriftsettelse i næringsmiddelprosjekter

Idriftsettelse er en viktig del av bygge- og renoveringsprosjekter. På grunn av NIRAS’ helhetlige tilnærming til næringsmiddelprosjekter sørger spesialistene våre for å ta alle faser av idriftsettelsen i betraktning. Våre eksperter på idriftsettelse er svært dyktige prosjektledere som sørger for å strømlinjeforme alle prosessene i prosjektet slik at arbeidsprosessene og effektiviteten optimaliseres.

NIRAS’ spesialister tar seg av alle aspekter av idriftsettelsen, f.eks. budsjettkontroll, personalressurser og entreprenørplanlegging, og i tillegg sørger de for at alle myndighetskrav blir oppfylt.

Vi sørger også for å koordinere og arrangere arbeids- og kommunikasjonsprosessene mellom bedriftseiere, direktører, arkitekter, prosjektledere, ingeniører, utviklere, designere og entreprenører.

Enten det handler om å installere et helt nytt anlegg eller å optimalisere et eksisterende prosessanlegg, er det avgjørende å være sikker på at de beregnede spesifikasjonene er testet og gjennomprøvet. Dette gjelder også hvis det oppstår endringer i prosessen, for eksempel i bruken av råvarer.

NIRAS’ idriftsettelsestjenester kan også brukes i delprosjekter, for eksempel ved validering av rengjøring av installasjoner (CIP-validering), testing av tankoppsett, testing av produktkvalitet eller andre problemstillinger i prosjektet.

I tillegg skal næringsmiddelvirksomheter overholde en rekke lokale, regionale og globale lover, standarder og retningslinjer, som f.eks. EHEDG, ISO og sikkerhetskrav (HACCP og HAZOP). I den forbindelse er kompetansen som ekspertene til NIRAS har innen næringsmiddelteknologi, prosessteknologi og ingeniørrådgivning inkludert i idriftsettelsestjenestene våre.

Vi bistår med:

  • Greenfield, etablering av nye fasiliteter

  • Brownfield, oppgradering av eksisterende fasiliteter

  • Flytting av produksjon – overgangsplanlegging

  • Anbud og oppfølging

  • Prosjekttjenester, EPC, EPCM

  • Administrasjon av byggeplassen inkl. helse, miljø og sikkerhet

  • Håndtering av kontakter

  • Totalentrepriser

Vil du vite mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se også: