EMS

Energirådgivning

NIRAS er med Energy Management System-løsningen DEXMA en av Skandinavias største og ledende konsulenter innen energistyring og rådgivning.

Spesialistene våre tilbyr en løpende profesjonell service for å sikre kundene våre best mulige resultater og et godt, langsiktig partnerskap.

NIRAS’ Energy Management System (EMS) er en nettbasert og moduloppbygget programvareløsning basert på DEXMA Analyse, som via datainnhenting og AI overvåker forbruket av strøm, vann og gass, samt mange andre energidata, f.eks. temperatur og værdata mv. EMS gir oversikt over og innsikt i energiforbruket og kan brukes til installasjoner i alle størrelser innenfor alle typer virksomheter.

Komplette data og oversikt over energiforbruket

NIRAS’ EMS-løsning gir kundene en fullstendig oversikt over selskapets eksakte energiforbruk. Dermed danner EMS det nødvendige grunnlaget for å utvikle strategier for energioptimalisering, energibesparelser og grønne forretningsmodeller

NIRAS’ EMS-løsning inneholder alle nødvendige verktøy for å jobbe med forbruksdata innenfor energi og ressurser. Dette gjør det mulig å samle inn data om energi- og ressursforbruk fra en lang rekke datakilder, som bl.a. omfatter data fra fjernavlesingssystemer, dataloggingssystemer, CTS/SRO og data som utveksles via netttjenester, filer mv.

NIRAS Energy Management System:

 • Rapportering av CO2-utslipp
 • Miljørelatert registrering, beregning og rapportering
 • Dokumentasjon av energibesparelser
 • Økonomirelatert registrering, beregning og rapportering
 • Analyse og presentasjon av data om energi- og ressursforbruk
 • Atferdsorientert styring av energi- og ressursforbruk
 • Teknisk orientert styring av energi- og ressursforbruk
 • Standby-forbruk
 • Benchmarking
 • Forbruksovervåkning

EMS er bra for miljøet og bunnlinjen

Mange virksomheter ønsker å være mer bærekraftige, men det kan være vanskelig å vite hvor man skal sette inn og hvordan man skal prioritere de grønne investeringene.

Oversikt og advarsler

 • Oppdag unormalt forbruk i tide og unngå unødvendige kostnader
 • Varsler kan sendes via e-post eller tekstmelding til nøkkelpersoner
 • Mange forskjellige varslingsmuligheter

NIRAS’ Energy Management System er en enkel løsning som kan hjelpe virksomheter med å redusere energiforbruk og CO2-utslipp og dermed hjelpe dem å komme i mål med en rekke av de grønne og bærekraftige målsetningene.

EMS-løsningen vår kan dermed både bidra til å gagne miljøet, redusere CO2-utslippene og strøm- og vannforbruket, og samtidig forbedre bunnlinjen for virksomheter som bruker verktøyet.

Energiekspertene våre skaper oversikt og gir mulighet til å gå inn akkurat der hvor effekten og utbyttet vil være størst.

Forbruksanalyser og komplett oversikt over energiforbruket

NIRAS’ Energy Management System er et brukervennlig verktøy som er designet for de personene som er ansvarlige for energiforbruket i virksomheten.

Ved hjelp av EMS kan man overvåke, sammenligne og normalisere nøkkeltall på tvers av bygninger og perioder. Hvis energiforbruket i virksomheten begynner å avvike, kan EMS umiddelbart varsle om endringen. Dette gjør deg i stand til å reagere raskt og dermed spare energi, ressurser og penger.

Hjelp til regulatorisk område

EMS gir også ekspertene våre mulighet til å identifisere potensielle innsatsområder, samt til å gi en bredere oversikt over flere produksjonsanlegg eller eiendommer.

Systemet inneholder en lang rekke analyseverktøy som kan brukes til forbruksanalyser. Dette gjelder blant annet økonomi, standby-forbruk, benchmarking og rapportering av CO2-utslipp.

Energy Management System er dermed et fremragende verktøy i forhold til det regulatoriske området når virksomheter skal beregne avgifter på CO2, fjernvarme, for lite fjernkjøling eller lignende.

Få kontroll over energiforbedringer

NIRAS’ Energy Management System gir mulighet for å holde oversikten over igangværende energiprosjekter. Systemet har en rekke verktøy til å måle og verifisere energibesparelser. I den forbindelse kan man opprette og følge utviklingen på så mange prosjekter som man ønsker, ut fra forskjellige variabler.

Rask oversikt over energiforbruket

 • Bygg deres egne dashbord med et enkelt dra og slipp-verktøy
 • Få fullstendig oversikt over forbruk, økonomi og miljøpåvirkninger
 • Bruk energidataene deres på infoskjermer, intranettsider mv.

Vil du vite mer?

Morten Aae Olander

Morten Aae Olander

Market Director

Allerød, Denmark

+45 4038 0440

Se også: