11 Automation Digitalisation Istock 651177170

Digitalisering og automatisering

NIRAS tilbyr digitaliserings- og automatiseringsløsninger som bidrar til bedre drift og mer kostnadseffektive matvareanlegg innenfor alle områder i næringsmiddelindustrien.

Etterspørselen etter tjenester innen digitalisering og automatisering vokser raskt i takt med den økende kompleksiteten i produksjonsanleggene i næringsmiddelindustrien.

Digitaliserings- og automatiseringsløsninger har et stort potensial når det gjelder å sikre bedre drift og mer kostnadseffektive produksjonsanlegg innenfor alle områder i næringsmiddelindustrien – det være seg fisk, kjøtt, fjærkre, meieriprodukter, brød, plantebaserte matvarer, ingredienser, øl eller andre drikkevarer.

NIRAS’ eksperter har både den praktiske erfaringen og den tekniske ekspertisen til å designe systemer; fra instrumentering, elektrisk dokumentasjon og anleggsdesign til programmering av PLC-er og idriftsettelse av ferdige anlegg.

NIRAS tilbyr bransjeledende simuleringsverktøy og VR-tjenester som gjør det mulig for kunden å redusere byggekostnadene, forebygge flaskehalser og tilføye overordnet verdi til et produksjonsanlegg.

Tjenestene inkluderer også moderne automatiserte produksjonsteknologier som gjør det mulig å effektivisere kundens virksomhet samt sikrer at produktene har høyest mulig kvalitet.

Sikring av forutsigbarhet gjennom digital simulering

Når bygging eller optimalisering av produksjonsfasiliteter påbegynnes, er avgjørelsene som tas i de tidligste prosjektfasene, avgjørende for den fremtidige driften av anlegget. Evnen til å forutsi og løse potensielle problemer så tidlig som mulig er verdifull, både rent økonomisk, men også driftsmessig.

På bakgrunn av dette tilbyr NIRAS spesialisert simuleringsprogramvare som kan bygge nøyaktige og forutsigende modeller som kan sørge for at kundene kan ta de riktige avgjørelsene.

NIRAS’ simuleringsverktøy «Digital Twin» gjør det mulig å bygge en digital tvilling for en hvilken som helst fabrikk, der fabrikkens funksjonalitet er fremstilt i detalj i forhold til de enkelte maskiner, operatører, transportbånd, gaffeltrucker, buffere, lagre, ankomne lastebiler med råvarer, ferdige varer osv.

Alle elementene i simuleringen har detaljerte konfigurasjoner som gjenspeiler den virkelige verden: Ytelse, produktavhengig hastighet, flytmønstre i henhold til gjeldende regler, nedbrytingsmønste og vedlikeholdsplaner.

Modellen kjører i sanntid og simulerer ikke bare flaskehalser, men også når og hvor flaskehalsene oppstår. På den måten tilbyr NIRAS kundene et «fugleperspektiv» på produksjonsanlegget med mulighet til å fokusere på spesifikke problemer.

Optimale løsninger i samarbeid med kundene

NIRAS tilbyr VR og detaljerte 3D BIM-modeller basert på Point Cloud-teknologien, som gjør det mulig for alle involverte parter fra forskjellige fagområder å gå gjennom et virtuelt miljø, der de kan kontrollere og gjennomgå sine interessepunkter.

I næringsmiddelindustrien er NIRAS’ kunder eksperter på sitt spesifikke område. VR muliggjør et gunstig samarbeid mellom NIRAS’ og kundens eksperter, ettersom parter fra forskjellige tekniske fagområder får mulighet til å validere og gå gjennom designløsningene løpende gjennom hele prosjektet.

Dette sikrer at det oppnås optimale løsninger og legger til rette for en problemfri integrering med eksisterende fasiliteter i kundens virksomhet.

Integrering av 3D-modeller og Point Cloud i et VR-miljø gjør gjennomgang og tilpasning til nye ideer raskere og enklere, noe som bidrar til å skape verdi for næringsmiddelvirksomheter.  

Vil du vite mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se også: